Ο Όμιλος Καβάλας για τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας (ΟΔΕΓ), μαζί με τον Σύλλογο καθηγητών γαλλικής γλώσσας και φιλολογίας, πτυχιούχων πανεπιστημίου,  Νομών Καβάλας, Δράμας, Ξάνθης (ΣΚΓ), την Ένωση  εκπαιδευτικών αγγλικής γλώσσας Ν. Καβάλας (ΕνΕΑΓΚ) και την Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας(Βασίλης Βασιλικός), συνδιοργανώνουν τη γλωσσικού ενδιαφέροντος διάλεξη

 

“Η Ελληνική στις γλώσσες του κόσμου”

 

με  ομιλητή, τον ομότιμο καθηγητή γλωσσολογίας στο ιταλικό τμήμα του ΑΠΘ κ. Αντώνιο Μπουσμπούκη

 

Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας

Τετάρτη , 10 Απριλίου  2019 , ώρα 19.30