Διάλεξη

Διάλεξη διοργανώνει το Κέντρο Υγείας Καβάλας, σε συνεργασία με την 4η Υγειονομική Περιφέρεια, τον Ιατρικό Σύλλογο Καβάλας, το Επιμελητήριο Καβάλας και τον Εμπορικό Σύλλογο Καβάλας.

«Η συμβολή της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην πρόληψη αθλητικών κακώσεων» στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας.

Διάλεξη για το άσθμα και τις αλλεργίες διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κηπούπολης-Καλαμίτσας

Με την ενδιαφέρουσα διάλεξη της κ. Κουκούλη -Χρυσανθάκη για την ιστορική περιοχή των Φιλίππων έκλεισε άλλη μια χρονιά δράσεων του Ομίλου Καβάλας για τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας. 

Ο Όμιλος Καβάλας για τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας (ΟΔΕΓ), μαζί με τον Σύλλογο καθηγητών γαλλικής γλώσσας και φιλολογίας, πτυχιούχων πανεπιστημίου,  Νομών Καβάλας, Δράμας, Ξάνθης...