Ξεκάθαρη θέση κατά της ιδιωτικοποίησης της υπηρεσίας καθαριότητας παίρνει, μεταξύ άλλων, η δημοτική παράταξη «Συμπαράταξη Πολιτών» του Δήμου Καβάλας, με εκτενή ανακοίνωσή της.

 

Η χώρα μας βιώνει μια μεγάλη οικονομική κρίση και μια βαθιά ανθρωπιστική κρίση. Το 62% του πληθυσμού ζει, ή απειλείται να ζήσει, σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, με την ανεργία στο 30% και τους ανασφάλιστους πολίτες να ξεπερνούν τα 3.000.000.

Αυτή την πραγματικότητα καλείται καθημερινά να αντιμετωπίσει η Τοπική Αυτοδιοίκηση, ο εγγύτερος προς την κοινωνία θεσμός. Μια Τοπική Αυτοδιοίκηση με 65% λιγότερους κρατικούς πόρους και 30%-40% λιγότερο ανθρώπινο δυναμικό από το 2009, εξαιτίας των απολύσεων και διαθεσιμοτήτων (σχολικοί φύλακες, δημοτική αστυνομία), των συνταξιοδοτήσεων και των πρόωρων αποχωρήσεων. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση σε μεγάλο ποσοστό το πράττει, με υπερπροσπάθεια των στελεχών της και δημιουργώντας θεσμούς κοινωνικής αλληλεγγύης, ενέργειες και δράσεις που μόνες τους δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν ουσιαστικά αυτή την κατάσταση.

Η μέχρι σήμερα κυβερνητική πολιτική απαγόρεψε τις προσλήψεις, ελαστικοποίησε τις εργασιακές σχέσεις στους ΟΤΑ, χρησιμοποίησε τους θεσμούς κοινωνικής οικονομίας ως by pass φορείς προσλήψεων μειωμένων δικαιωμάτων. Εμφανείς ήταν οι στόχοι για διάλυση των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων στους ΟΤΑ, συρρίκνωση των αμοιβών, κατάργηση και ιδιωτικοποίηση των δημοσίων υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος. Αναγκαστήκαμε, εργαζόμενοι και αιρετοί να αποδεχθούμε εργασιακές σχέσεις Μεσαίωνα, όπως τα απαράδεκτα, ισοπεδωτικά 5μηνα του ΟΑΕΔ

Σαν κοινωνικός θεσμός αναγνωρίζουμε την ανάγκη και απαιτούμε από την νέα κυβέρνηση την εφαρμογή μίας άλλης πολιτικής σε σχέση με τις εργασιακές σχέσεις στο χώρο της Αυτοδιοίκησης που θα κατατείνει στην αναγνώριση πλήρων εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων, στη δημιουργία μόνιμων και σταθερών σχέσεων εργασίας και τον περιορισμό της εποχικής απασχόλησης μόνο όπου αυτό δικαιολογείται από τη φύση της υπηρεσίας. Η περαιτέρω μείωση του προσωπικού των ΟΤΑ, πέρα από τα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα που θα επιφέρει, θα απαγορεύσει την άσκηση βασικών αρμοδιοτήτων των δήμων με επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής και στη ζωή όλων των πολιτών, ενώ παράλληλα θα επιβαρύνει περισσότερο τον κρατικό προϋπολογισμό, το έλλειμμα και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Στο παραπάνω πλαίσιο είμαστε διατεθειμένοι να συμπράξουμε σε κάθε κυβερνητική πολιτική που θα αποτρέψει τον εξανδραποδισμό της τοπικής Αυτοδιοίκησης και θα αποκαταστήσει τις εργασιακές σχέσεις στον χώρο αυτό. Η συνέχιση της πολιτικής που εφαρμόζεται μέχρι και σήμερα θα μας βρει όπως πάντα σταθερά αντίθετους.

Απαιτούμε την εφαρμογή του Συντάγματος, Άρθρα 5, 21 και 22 για την προσφορά εργασίας και κοινωνικής προστασίας σε κάθε κάτοικο της χώρας, και Άρθρο 102, για την παροχή των αναγκαίων και ικανών πόρων στους ΟΤΑ για την παροχή των υπηρεσιών τους.

Απαιτούμε την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας για την ύπαρξη δύο κατηγοριών εργαζομένων στους ΟΤΑ, εκείνους που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες με σταθερή σχέση εργασίας, μόνιμοι ή αορίστου χρόνου, και εκείνους που καλύπτουν εποχικές ανάγκες και ανάγκες προγραμμάτων, που πρέπει να απασχολούνται με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, σύμφωνα με τις συλλογικές συμβάσεις.

Υπερασπιζόμαστε τη σταθερή και μόνιμη σχέση εργασίας, ως κυρίαρχο εργασιακό μοντέλο στους ΟΤΑ, γιατί αυτό σημαίνει καλύτερη ποιότητα παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες από εκπαιδευμένους υπαλλήλους, καλύτερη αξιοποίηση των δημόσιων πόρων, καλύτερο επίπεδο διαβίωσης των εργαζομένων, καλύτερη κοινωνική και οικονομική ζωή των τοπικών κοινωνιών.

Άμεσα απαιτούμε :

* Άρση της απαγόρευσης πρόσληψης του αναγκαίου, μόνιμου και εποχικού, προσωπικού μέσα από τα ανταποδοτικά τέλη που εισπράττουν οι Δήμοι και που εμποδίζονται να αποδώσουν ουσιαστικά στους Δημότες τους. Μέτρο που δεν έχει καμία δημοσιονομική επιβάρυνση.

* Άμεση εφαρμογή, του μέτρου 1:5 (ένας προσλαμβανόμενος ανά 5 αποχωρούντες) για την κάλυψη των κενών θέσεων που έχουν δημιουργηθεί κατά τα προηγούμενα χρόνια και αφορούν τις μη ανταποδοτικές υπηρεσίες.

* Κατάργηση όλων των ελαστικών σχέσεων εργασίας και των by pass διαδικασιών «υπενοικίασης» εργαζομένων για την κάλυψη παγίων αλλά και εποχικών αναγκών των δημόσιων και κοινωνικών οργανισμών και φορέων.

* Απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών πρόσληψης συμβασιούχων ορισμένου χρόνου. Ειδικά σε κρίσιμους κοινωνικούς τομείς, επέκταση των χρονικών ορίων πέρα του 8μήνου, όπου απαιτείται για την κάλυψη των πραγματικών αναγκών.

* Πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα σύμφωνα με τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας για κάθε εργαζόμενο στους ΟΤΑ με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και αν απασχολείται.

* Ακύρωση των διώξεων σε αιρετά όργανα που εφαρμόζουν δικαστικές αποφάσεις, με τις οποίες δικαιώνονται εργαζόμενοι.

 

Για τη Συμπαράταξη Πολιτών

ο επικεφαλής

Άρης Βέρρος