"Η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καβάλας, σε μία προσπάθεια διασφάλισης των περιουσιακών στοιχείων σχολικών μονάδων αλλά και θέλοντας να περιορίσει τα κρούσματα παραβιάσεων και δείχνοντας την απόλυτη ευαισθητοποίηση της προχώρησε στην τοποθέτηση συστημάτων ασφαλείας εκεί που κρίθηκε αναγκαίο μετά από συνεννόηση με τους Διευθυντές τους", αναφέρει ο πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Καβάλας Πέτρος Πετρόπουλος. 

 

 

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με τον κ. Πετρ'οπουλο, τοποθετήθηκαν συστήματα συναγερμού και ασφαλείας στο 1ο Γυμνάσιο Καβάλας, στο Γυμνάσιο και Λύκειο Κρηνίδων, στο 6ο Λύκειο Καβάλας και στο Μουσικό Σχολείο Καβάλας, καθώς επίσης στο 7ο Γυμνάσιο Καβάλας και στο 2ο Λύκειο. "Δεσμευόμαστε ότι ανάλογες πρωτοβουλίες θα αναλάβουμε σε όσες ακόμη σχολικές μονάδες Γυμνασίων και Λυκείων του Δήμου Καβάλας χρειαστεί". επισημαίνει.