Ερώτηση προς τον υπουργό Οικονομικών Γιάνη Βαρουφάκη κατέθεσε σήμερα στη Βουλή ο Βουλευτής Ν. Καβάλας Νίκος Παναγιωτόπουλος, με θέμα την απαλλαγή από την επιβολή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης Φυσικού Αερίου που χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη και όχι ως καύσιμο, στην εταιρία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ELFE ΑΒΕΕ».

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ELFE ΑΒΕΕ», η μοναδική πλέον Ελληνική λιπασματοβιομηχανία, χρησιμοποιεί φυσικό αέριο ως πρώτη ύλη στην παραγωγική διαδικασία.

Το φυσικό αέριο συμμετέχει ως και 90% στο κόστος του τελικού προϊόντος, ενώ η εταιρία καλείται να πληρώσει Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) για το φυσικό αέριο το οποίο χρησιμοποιεί ως πρώτη ύλη, παρά το γεγονός ότι αυτό δεν προβλέπεται από την κοινοτική οδηγία 2003/96.

Οι γραφειοκρατικές διαδικασίες της Ελληνικής Πολιτείας, καθυστερούν εδώ και μήνες την έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης από το Υπουργείο Οικονομικών.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός αν είναι στις προθέσεις του Υπουργείου η αποκατάσταση των κανόνων υγιούς ανταγωνισμού με την έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης για απαλλαγή από την καταβολή ΕΦΚ στη χρήση Φυσικού Αερίου ως πρώτη ύλη από την «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ELFE ΑΒΕΕ».

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης, όπως έχει κατατεθεί σήμερα στο Κοινοβούλιο:

Καβάλα 5 Μαρτίου 2015

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ τον Υπουργό Οικονομικών

ΘΕΜΑ: Απαλλαγή από την επιβολή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης Φυσικού Αερίου που χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη και όχι ως καύσιμο στην εταιρία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ELFE ΑΒΕΕ»

 

Η λιπασματοβιομηχανία είναι ένας οικονομικός κλάδος εντάσεως ενέργειας και η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ELFE ΑΒΕΕ», η μοναδική πλέον Ελληνική λιπασματοβιομηχανία, χρησιμοποιεί φυσικό αέριο ως πρώτη ύλη στην παραγωγική διαδικασία.

Το φυσικό αέριο συμμετέχει ως και 90% στο κόστος του τελικού προϊόντος, ενώ η εταιρία καλείται να πληρώσει Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) για το φυσικό αέριο το οποίο χρησιμοποιεί ως πρώτη ύλη.

Ο φόρος αυτός ανέρχεται, με τις τρέχουσες τιμές φυσικού αερίου, στο ποσό των 8-9 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως, που σύμφωνα με έρευνα της «FERTILIZERS EUROPE» η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ELFE ΑΒΕΕ» πληρώνει τιμή φυσικού αερίου περίπου 60% υψηλότερη από τους αντίστοιχους ανταγωνιστές της, βιομηχανίες της ΕΕ.

Δυνάμει της Οδηγίας 2003/96 προβλέπεται, ότι ο ΕΦΚ δεν αφορά στο φυσικό αέριο που προορίζεται για πρώτη ύλη και άρα δεν υπόκειται στη συγκεκριμένη φορολόγηση.

Κατά συνέπεια οι υπόλοιπες χώρες της ΕΕ διατηρούν  πολύ χαμηλότερες χρεώσεις Φυσικού Αερίου προς τις λιπασματοβιομηχανίες τους, εφαρμόζοντας την ως άνω οδηγία.

Κατά τον τρόπο αυτό οι ανταγωνίστριες της ELFE ευρωπαϊκές λιπασματοβιομηχανίες αποκτούν αυτομάτως κρίσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι της μοναδικής Ελληνικής, εξαιτίας μάλιστα γραφειοκρατικών καθυστερήσεων της Ελληνικής Πολιτείας, αφού το σχέδιο της ΥΑ βρίσκεται εδώ και μήνες στο γραφείο του Υπουργού Οικονομικών!

Επειδή η επιβολή του φόρου αυτού στην ελληνική εταιρία καταστρατηγεί τους κανόνες ανταγωνισμού στην ΕΕ, μειώνει την ανταγωνιστικότητα της συγκεκριμένης βιομηχανίας η οποία είναι και εξαγωγική σε ποσοστό 50% και την αποδυναμώνει επιχειρηματικά,

Επειδή με τη συνέχιση της μη εφαρμογής της Οδηγίας απειλείται η επιβίωσή της εταιρίας και οι 1000 περίπου θέσεις εργασίας,

Επειδή κατά καιρούς έχουν υπάρξει διαβεβαιώσεις, από την πολιτική ηγεσία ότι θα ληφθεί Υπουργική Απόφαση για απαλλαγή της ELFE από τον ΕΦΚ στο φυσικό αέριο, αλλά αυτή καθυστερεί αδικαιολόγητα,

Επειδή έχει ληφθεί αντίστοιχη Υπουργική Απόφαση απαλλαγής για άλλες εταιρίες/βιομηχανίες που χρησιμοποιούν το φυσικό αέριο ως πρώτη ύλη,

Επειδή στην από τετραμήνου ερώτησή μου δεν έχει απαντήσει το Υπουργείο Οικονομικών,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο Υπουργός

1.Υπάρχει τελικά η πολιτική βούληση να λυθεί το παραπάνω ζήτημα που έχει δημιουργήσει στρεβλώσεις και διακριτή συμπεριφορά μεταξύ επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν το φυσικό αέριο ως πρώτη ύλη;

2. Θα αποκαταστήσετε τους κανόνες υγιούς ανταγωνισμού με την έκδοση της σχετικής ΥΑ;

 

Ο Ερωτών Βουλευτής

Νίκος Παναγιωτόπουλος