Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας,  με την υπ’ αριθμ. 14/23-5-2018 απόφασή του, λαμβάνοντας υπ’ όψη και την από 21-5-2018  απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής  των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, αποφάσισε την  αποχή διάρκειας μίας ώρας των Δικηγόρων του Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας την Τετάρτη 30 Μαΐου 2018 και από ώρα 11:00 έως 12:00 από κάθε διαδικαστική πράξη ενώπιον των Δικαστηρίων, μαζί με όλους τους κοινωνικούς φορείς στο πλαίσιο της κοινής δράσης της «Κοινωνικής Συμμαχίας».