Στο Μουσικό Σχολείο Καβάλας υλοποιείται από κοινού με άλλες ευρωπαϊκές χώρες το γαλλόφωνο πρόγραμμα Erasmus+ με τίτλο  #Mémoire(s) από τον Σεπτέμβριο 2015 και ολοκληρώνεται τον Αύγουστο 2018. Το σχολείο που συντονίζει το πρόγραμμα είναι το Λύκειο Fenelon στο Clermont Ferrand.

 

Στο πλαίσιο αυτό, εκπαιδευτικοί και μαθητές από το Μουσικό Σχολείο Καβάλας συμμετείχαν στην Διεθνική Συνάντηση στο Μόναχο από τις 23 έως τις 27 Απριλίου 2018. Προηγήθηκαν τέσσερις συναντήσεις διδασκαλίας και επιμόρφωσης στο Tomino (Ισπανία), στην Καβάλα, στο Pozzuoli (Ιταλία) και στο Valongo (Πορτογαλίας). 

 

Στις διεθνικές συναντήσεις αναδεικνύονται κάθε φορά διαφορετικές όψεις της μνήμης, όπως η τοπική και η εθνική μνήμη. Στο Μόναχο δόθηκε έμφαση στην κοινή ευρωπαϊκή μνήμη μέσα από την προσέγγιση του 2ουπαγκοσμίου πολέμου στα σχολικά εγχειρίδια των συνεργαζόμενων χωρών. 

 

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο στρατόπεδο συγκέντρωσης στο Νταχάου. Πραγματοποιήθηκαν, επίσης, εργαστήρια ιστορίας από πανεπιστημιακούς και ερευνητές για τη δεκαετία του 40 και 50 στο Μόναχο και την ευρύτερη περιοχή της Βαυαρίας. Στο τέλος της συνάντησης οι μαθητές και μαθήτριες από όλες τις χώρες συνεργάστηκαν και αποτύπωσαν με καλλιτεχνικό τρόπο τη δική τους μνήμη που απόκτησαν από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα.

 

 

Ο Διευθυντής

Ιωάννης Κακάρας