Η λειτουργία Γραφείου Πολεοδομίας στο Δήμο Παγγαίου σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του δημάρχου Παγγαίου Φίλιππου Αναστασιάδη είναι πια γεγονός. Με το ΦΕΚ 1469/27-4-2018 αποφασίστηκε η λειτουργία του για την άσκηση πολεοδομικών δραστηριοτήτων. 

 

Ειδικότερα η ανακοίνωση αναφέρει: 

Αν και τα συλλογικά όργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προωθούσαν τις προτάσεις για λειτουργία Γραφείων Πολεοδομίας μόνο στους Μητροπολιτικούς Δήμους, εμείς τολμήσαμε να διαφοροποιηθούμε αφουγκραζόμενοι τα χρόνια προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι δημότες και είχαν βυθίσει στο τέλμα ένα μεγάλο κομμάτι της αναπτυξιακής προοπτικής του τόπου. 

 

Η λειτουργία του Γραφείου θα περιορίσει σημαντικά το χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση των πολεοδομικών διαδικασιών στους σχεδιασμούς των συνδημοτών μας.