Ως εξαιρετικά σοβαρό χαρακτηρίζεται από την πλευρά της κοινοπραξίας του αγωγού TAP  το πρόβλημα που παραμένει σε εκκρεμότητα για την υλοποίηση του αγωγού σε ένα τμήμα μήκους 10 χιλιομέτρων στην περιοχή Τενάγη Φιλίππων. Σύμφωνα με δημοσίευμα του energypress.gr για το λόγο αυτό, έχει προγραμματιστεί σύσκεψη στην Αθήνα για την εβδομάδα που διανύουμε από το υπουργείο ενέργειας με τη συμμετοχή εκπροσώπων της κοινοπραξίας αλλά και της τοπικής αυτοδιοίκησης της Καβάλας με θέμα την πρόοδο των εργασιών του αγωγού.

 

Να σημειωθεί ότι, η αλλαγή της όδευσης από την πλευρά της κοινοπραξίας χαρακτηρίζεται ως οικονομικά, τεχνικά και λειτουργικά μη συμφέρουσα και μη εφικτή σε αυτό το τελικό στάδιο που βρίσκεται η κατασκευή του έργου, ενώ τονίζεται ότι η διαδρομή έχει ήδη τροποποιηθεί κατά το αρχικό στάδιο της διαβούλευσης.

 

Από το σύνολο του έργου μόνο στην Καβάλα υπάρχουν αντιδράσεις, που στηρίζονται σε τεχνικά και οικονομικά δεδομένα και επιχειρήματα που δεν ευσταθούν, υποστηρίζει η κοινοπραξία.

 

Ενώ λοιπόν ήδη το έργο παρουσιάζει καθυστέρηση άνω των 12 μηνών για το συγκεκριμένο τμήμα, τα χρονικά περιθώρια στενεύουν και υπάρχει ορατός και σοβαρός κίνδυνος να καθυστερήσει η έναρξη λειτουργίας ολόκληρου του αγωγού TAP και του νοτίου διαδρόμου από την Κασπία προς την Ευρώπη συνολικά.