Σχετικά με τη δικαστική απόφαση για την υποχρέωση του Οργανισμού Λιμένος Καβάλας, να καταβάλλει στον Δήμο Καβάλας το τίμημα για την απαλλοτρίωση έκτασης που χρησιμοποιεί στο Εσκί Καπού για τις ανάγκες της λειτουργίας  του λιμανιού Φίλιππος Β’ η ΟΛΚ ΑΕ εξέδωσε δελτίο Τύπου στο οποίο αναφέρει:

«Η Ο.Λ.Κ.  Α.Ε. δεν σχολιάζει τις δικαστικές αποφάσεις και συμμορφώνεται με αυτές. Τούτο δεν σημαίνει ότι θα παραιτηθούμε από τα νόμιμα δικαιώματα του Οργανισμού όπως προβλέπεται από τον νόμο. Η υπόθεση θα εκδικαστεί στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Καβάλας την 16-11-2016 και καλεί την Δημοφέλεια  ν’ αποφύγει τη δημιουργία τετελεσμένων.

Ο Οργανισμός κινείται πάντοτε για τη διαφύλαξη του δημοσίου συμφέροντος που υπηρετεί, ιδίως δε, τα έννομα συμφέροντα του Λιμένος και του σκοπού που του ανέθεσε η πολιτεία να επιτελεί.

 

 

                                                                             Εκ της  Ο.Λ.Κ.    Α.Ε.»