Η οργανωτική επιτροπή των εκδηλώσεων – δράσεων της Ονειρούπολης γνωστοποιεί ότι: Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της 13ης Ονειρούπολης 2016 (από 3 Δεκεμβρίου 2016 έως 8 Ιανουαρίου 2017) η Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. Δήμου Δράμας απευθύνει κάλεσμα προς όλους τους Φορείς (Πολιτιστικούς – Αθλητικούς Συλλόγους, Φορείς, Ομάδες, Ιδιώτες) να συμμετέχουν στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα της εκδήλωσης.

 

Στις προτάσεις που θα κατατεθούν θα πρέπει αναλυτικά να περιγράφονται:  το είδος της εκδήλωσης, το σύνολο των εμπλεκομένων ατόμων, προτεινόμενες ημερομηνίες, οι ηλικίες στις οποίες απευθύνονται, ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός που απαιτείται (πχ. Ήχος, φως, μικρόφωνα κτλ), έξοδα που μπορεί να προκύψουν (πχ. μεταφορικά έξοδα, έξοδα παραστάσεων, μουσικών κτλ.)

 

Σημειώνεται δε, ότι οι αιτήσεις που θα κατατεθούν δεν είναι δεσμευτικές για την επιχείρηση και θα αξιολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή. Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των εκδηλώσεων θα αποφασιστούν από την Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. Δήμου Δράμας και θα ανακοινωθούν με το επίσημο πρόγραμμα της Ονειρούπολης.

 

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους ορίζεται από 01 Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Πέμπτη έως και 30 Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Παρασκευή.

 

Πληροφορίες:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Ονειρούπολης  www.oneiroupoli.gr ή να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. Δήμου Δράμας στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας για την προμήθεια του εντύπου της αίτησης.

 

Τηλ.  Επικ. 2521048304 εσωτερικό νούμερο 4

e-mail: [email protected]