"Κάθε δημόσιο και δημοτικό ακίνητο, οικόπεδο ή κτίριο, πρέπει να λειτουργεί προς όφελος της κοινωνίας και των πολιτών, και όχι να μένει ανενεργό και αναξιοποίητο, να εγκαταλείπεται στη φθορά και να επιβαρύνει τους πολίτες με νέα κόστη. Το οικόπεδο και τα κτίρια του Κάτω Νοσοκομείου πρέπει άμεσα να αξιοποιηθούν για τις ανάγκες της πόλης μας.

Εμείς θεωρούμε ότι ο Δήμος είναι ιδιοκτήτης του 81% και το Δημόσιο του 19% του ακινήτου. Το Υπουργείο Οικονομικών όμως με βάση γνωμοδότηση που εκδόθηκε τον Οκτώβριο του 2014 από το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Δημοσίων Κτημάτων & Ανταλλάξιμης Περιουσίας θεωρεί ότι κατέχει το 100% και ότι ο Δήμος Καβάλας είναι «κακής πίστεως». Η απόφαση αυτή εκδόθηκε με την πλήρη απουσία του Δήμου Καβάλας και είναι δεσμευτική για τις ενέργειες του Υπουργείου.

Με βάση το δεδομένο αυτό, είναι πιθανό ότι μία μακροχρόνια δικαστική διαμάχη μεταξύ Δήμου Καβάλας και Δημοσίου θα δημιουργήσει νέους κινδύνους και θα ανακόψει την προοπτική άμεσης αξιοποίησης του ακινήτου, τη στιγμή που η σημερινή πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών έχει ταχθεί υπέρ της άμεσης αξιοποίησής του σε συνεργασία με τον Δήμο. Ο Δήμος Καβάλας οφείλει πλέον να ξεκινήσει διαπραγμάτευση με το Υπουργείο η οποία όμως πρέπει να βασίζεται σε ορθά, έγκυρα και πειστικά επιχειρήματα και όχι σε ανακρίβειες.

 

Για τη δημοτική μας παράταξη, το πλαίσιο της διαπραγματευτικής θέσης του Δήμου Καβάλας πρέπει να καθοριστεί από 2 ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ:

 

  • την άμεση αξιοποίηση του ακινήτου και
  • την τελική επίτευξη πλήρους και ουσιαστικής κυριότητας επ’ αυτού.

 

Όλα τα υπόλοιπα πρέπει να συμμορφώνονται στην επιδίωξη των στόχων αυτών.

 

Στην κατεύθυνση αυτή προτείνουμε στη Δημοτική Αρχή να προχωρήσει στις ακόλουθες ενέργειες:

 

1. Να αναθέσει στον Δικηγορικό Σύλλογο την εξέταση της νομικής επιχειρηματολογίας του Υπουργείου Οικονομικών και την προετοιμασία ειδικής γνωμοδότησης σχετικά με την επιχειρηματολογία του Δήμου, σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία του. Έτσι θα έχει ολοκληρωμένη και εμπεριστατωμένη άποψη και επιχειρήματα για το ιδιοκτησιακό καθεστώς του Κάτω Νοσοκομείου.

2. Να αναθέσει στο Τεχνικό Επιμελητήριο την εξέταση της στατικής επάρκειας των κτιρίων και την εκπόνηση ειδικής τεχνικής μελέτης. Πρέπει να γνωρίζουμε εάν τα υφιστάμενα κτίρια μπορούν να αξιοποιηθούν ή αν χρειάζεται να κατεδαφιστούν.

3. Να αναθέσει την κατάρτιση οικονομοτεχνικής μελέτης σκοπιμότητας για τις πιθανές και οικονομικά βιώσιμες χρήσεις του ακινήτου, η οποία θα λάβει υπόψη της τις πιθανές χρήσεις και άλλων ακινήτων που διεκδικεί ο Δήμος σε άλλα σημεία του αστικού ιστού (π.χ. στρατόπεδο Ασημακόπουλου κ.ά.).

4. Να επιδιώξει άμεσα να συμφωνήσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ενεργειών με το Υπουργείο Οικονομικών, ώστε να υπάρξει γρήγορη και ορατή πρόοδος στην υπόθεση.  

 

Τα βήματα αυτά θα μπορούσαν να έχουν γίνει πριν από 6 χρόνια (ώστε να μην υπήρχε η γνωμοδότηση του 2014), αλλά και πριν από 2 χρόνια (ώστε να είχε αντικρουστεί). Όμως η διοίκηση του Δήμου αντιμετώπιζε και συνεχίζει να αντιμετωπίζει το θέμα με ερασιτεχνικό και αποσπασματικό τρόπο. Για 2 χρόνια, και ενώ γνώριζε το θέμα κατά δήλωση της ίδιας της Δημάρχου, δεν έκανε καμία ενέργεια και κινητοποιήθηκε μόνο όταν η δημοτική μας παράταξη άρχισε να πιέζει.

 

Η Δημοτική Αρχή οφείλει να σταματήσει να ζυγίζει τις υποθέσεις του Δήμου με βάση το πολιτικό όφελος και κόστος, να συγκεντρωθεί στα καθήκοντά της και να μην χαρίζει στο κράτος όσα ο Δήμος Καβάλας δικαιούται και μπορεί άμεσα να αποκτήσει προς όφελος των δημοτών μας.

 

 

 

Για την Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση

Ο ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ

 

Ο Επικεφαλής

Μάκης Παπαδόπουλος"