Στα πλαίσια της προσπάθειας στήριξης των Δήμων σε διάφορους τομείς ενδιαφέροντος, η Ελληνογερμανική Συνέλευση προσκάλεσε το Δήμο Καβάλας, στη διοργάνωση με κεντρικό θέμα τη διαχείριση απορριμμάτων.

Η διοργάνωση έλαβε χώρα στην περιφέρεια ανατολικό «Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία» (OstmecklenburgVorpommern) από 21 μέχρι 24 Ιουνίου 2016. 

Στην Ελληνική αποστολή  συμμετείχαν αιρετοί, υπηρεσιακοί παράγοντες, σύμβουλοι, περιβαλλοντολόγοι, υπηρεσιακοί παράγοντες και επιθεωρητές περιβάλλοντος, από Δήμους και Περιφερειακές Ενότητες.  Το Δήμο, εκπροσώπησε η Αντιδήμαρχος, κ. Κυριακή Χιώτη-Πρασσά. 

Το πρόγραμμα περιλάμβανε  παρουσίαση της διαχείρισης απορριμμάτων στην επαρχία Vorpommern-Rügen, καθώς και επισκέψεις σε διάφορες εγκαταστάσεις επεξεργασίας απορριμμάτων, όπως για παράδειγμα σε μονάδες μετατροπής οργανικών απορριμμάτων σε βιοαέριο, σε μονάδες κομποστοποίησης, σε μονάδες μηχανικής-βιολογικής επεξεργασίας (ΜΒT) και σε μονάδες παραγωγής στερεών εναλλακτικών καυσίμων (RDF). Επίσης, διεξάχθηκαν επισκέψεις σε εγκαταστάσεις ανακύκλωσης και ανάκτησης απορριμμάτων, αλλά και σε σταθμό μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ). Η Αντιδήμαρχος, σημείωσε ότι παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές, προτάσεις και βιώσιμες λύσεις οι οποίες θα μπορούσαν να εφαρμοστούν και στο Δήμο Καβάλας, αφετέρου δόθηκαν κίνητρα ώστε να δραστηριοποιηθούμε ενεργά για την υλοποίηση τέτοιων υποδομών.