Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος έχοντας υπόψη τις ισχύουσες νομικές διατάξεις προκηρύσσει Διαγωνισμό για την εισαγωγή στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, το ακαδημαϊκό έτος 2016 – 2017

Δείτε όλη την προκήρυξη