Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Γιώργος Παυλίδης υπέγραψε δύο προσκλήσεις, για την υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό  πρόγραμμα ΠΕΠ 2014-2020 της ΠΑΜΘ, με αντικείμενο τη λήψη εξοπλισμού για τη διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος καθώς και την αγορά οχημάτων της ελληνικής αστυνομίας για την αντιμετώπιση τροχαίων ατυχημάτων  στο οδικό δίκτυο.

Οι προσκλήσεις απευθύνονται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, είναι συνολικού προϋπολογισμού 7.000.000€. και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης.

Η πρώτη πρόταση, με τίτλο «Παρεμβάσεις Ενεργητικής Ασφάλειας Μεταφορών», συνολικού προϋπολογισμού  4.000.000€ περιλαμβάνει προμήθεια ειδικού εξοπλισμού, επιβατικά οχήματα & μοτοσυκλέτες, γερανοφόρα, ραντάρ κ.α. με σκοπό την αύξηση της αποδοτικότητας των υπηρεσιών τροχονομικής αστυνόμευσης καθώς και για την ενίσχυση της λειτουργίας των μεθοριακών σταθμών και τελωνείων της ΠΑΜΘ. Ακόμη προβλέπεται η προμήθεια οχημάτων και ειδικού εξοπλισμού που θα καλύψει την ασφαλή και επιτυχή επέμβαση των διασωστών σε περιπτώσεις τροχαίων και σιδηροδρομικών ατυχημάτων. Στόχος είναι η βελτίωση του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών από την Τροχαία και το Πυροσβεστικό Σώμα που είναι οι κύριοι φορείς στη χώρα για την παροχή υπηρεσιών ενεργητικής ασφάλειας μεταφορών.

Η δεύτερη πρόταση με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων και καταστροφών όπως οι πυρκαγιές και οι πλημμύρες» συνολικού προϋπολογισμού 3.000.000€ αφορά την προμήθεια ειδών για τη διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος  και την εγκατάσταση συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης από φυσικά φαινόμενα, όπως πλημμύρες και διαχείριση περιβαλλοντικών πληροφοριών. Το έργο περιλαμβάνει την ενίσχυση των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών με νέο σύγχρονο εξοπλισμό (υδροφόρα/ ειδικά πυροσβεστικά οχήματα, συσκευές και εργαλεία). Πρόκειται για εξοπλισμό κατάλληλο για επεμβάσεις πρόληψης και καταστολής δασικών πυρκαγιών, καθώς και ανάληψη δράσης για παροχή βοήθειας και διασωστικού έργου σε συμβάντα φυσικών καταστροφών (πλημμύρες, σεισμοί κ.τ.λ.). Επιδίωξη επίσης αποτελεί η βελτίωση του χρόνου επέμβασης του πυροσβεστικού προσωπικού και η μείωση των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων των καταστροφών.

Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης κ. Γιώργος Παυλίδης  δήλωσε σχετικά: «Η ύπαρξη σύγχρονου εξοπλισμού και μέσων για φυσικές καταστροφές, διασώσεις, την ασφάλεια των πολιτών είναι σημαντική για την εύρυθμη λειτουργία της κοινωνίας μας».

 

 

Από το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων της Περιφέρειας

Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης