H Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Επενδύσεων (EBRD) και η Energean Oil & Gas, η μοναδική παραγωγός πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Ελλάδα, υπέγραψαν σήμερα δανειακή σύμβαση ύψους 75 εκατ. δολαρίων για την υποστήριξη του ύψους 200 εκατ. δολαρίων επενδυτικού προγράμματος που βρίσκεται σε εξέλιξη για την ανάπτυξη των πετρελαϊκών πεδίων του Πρίνου και του Έψιλον στην θαλάσσια περιοχή του Κόλπου της Καβάλας καθώς και για την χρηματοδότηση των επενδύσεων για ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης, Πρόκειται για τη μεγαλύτερη επένδυση στον τομέα της έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων από την δεκαετία του ΄80, η οποία περιλαμβάνει 15 παραγωγικές γεωτρήσεις καθώς και την εγκατάσταση μίας νέας υπεράκτιας εξέδρας που θα προστεθεί στο υφιστάμενο συγκρότημα του Πρίνου.

 

Η Energean είναι μια ανεξάρτητη, ιδιωτική εταιρεία που επικεντρώνεται στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου και δραστηριοποιείται στην έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων, διατηρώντας ένα διαφοροποιημένο παραγωγικό, αναπτυξιακό και ερευνητικό χαρτοφυλάκιο στην Ελλάδα και στην Αίγυπτο . Η εταιρεία διαθέτει30 εκατ. βαρέλια βεβαιωμένων αποθεμάτων πετρελαίου (2P) καθώς και 28 εκατ. βαρέλια δυνητικά αποθέματα πετρελαίου (2C) τα οποία έχουν πιστοποιηθεί από ανεξάρτητους εκτιμητές. Επιπλέον, διαθέτει  σημαντικό ερευνητικό δυναμικό που έχει εντοπισθεί στο πλαίσιο της πρόσφατης σεισμικής έρευνας διαστάσεων που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή της παραχώρησης του Πρίνου.

 

Το πετρέλαιο είναι η κύρια πηγή ενέργειας στην Ελλάδα, καλύπτοντας περίπου το 50% του ενεργειακού εφοδιασμού. Εξαιτίας της μη πραγματοποίησης των απαραίτητων επενδύσεων εδώ και αρκετές δεκαετίες, το δυναμικό υδρογονανθράκων της χώρας έχει παραμείνει σαφώς υποαναπτυγμένο.

 

Η EBRD θα χορηγήσει δάνειο ύψους 75 εκατ. δολαρίων προκειμένου να χρηματοδοτηθούν οι απαιτούμενες επενδύσεις για την αύξηση της πετρελαϊκής παραγωγής αλλά και της ενεργειακής απόδοσης. Συγκεκριμένα, θα χρηματοδοτηθούν οι επενδύσεις της περιόδου 2016-2018 για τις γεωτρήσεις, για την εγκατάσταση της υπεράκτιας εξέδρας καθώς και για την αναβάθμιση της ενεργειακής αποδοτικότητας.

 

Με αφορμή την υπογραφή της δανειακής σύμβασης, ο Eric Rasmussen, Διευθυντής Φυσικών Πόρων της EBRD, δήλωσε: «Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι για το χρηματοδοτικό πακέτο που συμφωνήθηκε με την Energean, καθώς έχουμε ως στόχο να υποστηρίξουμε τις ελληνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται μέσα σε μια ανταγωνιστική αγορά. Η ενδυνάμωση των εγχώριων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων έχει αποτέλεσμα την ανάπτυξη και την ευημερία των εταιρειών και είναι το κλειδί για την ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας. Η EBRD είναι

δεσμευμένη σε αυτόν τον στόχο και είναι έτοιμη να επεκτείνει την υποστήριξή της με επενδύσεις και διαμόρφωση στρατηγικής σε οποιονδήποτε τομέα μπορεί να κάνει την διαφορά».

 

Ο Μαθιός Ρήγας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Energean Oil & Gas δήλωσε: «Η χρηματοδότηση από την EBRD είναι ένα ορόσημο για την Energean. O Πρίνος είναι ένα ώριμο κοίτασμα 300 εκατ. βαρελιών με χαμηλό μέχρι σήμερα συντελεστή αποληψιμότητας και το εν εξελίξει επενδυτικό πρόγραμμα θα μας επιτρέψει να μεγιστοποιήσουμε το δυναμικό του και να αυξήσουμε την ημερήσια παραγωγή πάνω από τις 10.000 βαρέλια, χρησιμοποιώντας τις υφιστάμενες υποδομές και τις νέες εγκαταστάσεις. Οι μέτοχοι της Energean και οι 400 εργαζόμενοι παραμένουν αφοσιωμένοι στην ανάπτυξη των αποθεμάτων του Πρίνου, στην έρευνα του δυναμικού υδρογονανθράκων της Ελλάδας μέσα σε συνθήκες απόλυτης προστασίας του περιβάλλοντος και σεβασμού προς τις τοπικές κοινωνίες, με στόχο την ανάδειξη της Energean σε ηγέτιδα ανεξάρτητη εταιρεία του τομέα έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Ευχαριστούμε θερμά την EBRD για την εμπιστοσύνη και την υποστήριξή της».