Από σήμερα Πέμπτη 5 Μαΐου έως την ερχόμενη Τρίτη 10 Μαΐου μπορούν να κάνουν αιτήσεις όσοι ενδιαφέρονται για τις 50 εποχιακές θέσεις στον τομέα καθαριότητας του Δήμου Καβάλας.

 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση που υπογράφει η δήμαρχος Καβάλας, Δήμητρα Τσανάκα, πρόκειται για 50 θέσεις, ειδικότητες ΥΕ Εργατών-Εργατριών Καθαριότητας, με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (διάρκειας 2 μηνών) στο Τμήμα Καθαριότητας της Διεύθυνσης Ποιότητας Ζωής.

 

Αφορούν σε αποφοίτους Δημοτικού τουλάχιστον, ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

 

Τα σχετικά πληροφοριακά έντυπα διατίθενται από το Δημαρχείο Καβάλας όπου και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις.

 

Πληροφορίες: τμήμα ανθρώπινου δυναμικού, τηλ 2513500183, Κύπρου 10, Τ.Κ. 65403, Καβάλα.

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή αίτησης είναι αντίγραφο ταυτότητας και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.