Το Γραφείο Ισότητας ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ υλοποιεί στην Καβάλα, στις 28 Φεβρουαρίου 2015 & 01 Μαρτίου 2015, σεμινάριο με τίτλο «Ενδυνάμωση και Αναβάθμιση των προσόντων των γυναικών αυτοαπασχολουμένων και μικρών επιχειρηματιών με στόχο τη συνδικαλιστική εκπροσώπησή τους». Στόχος της συγκεκριμένης σειράς Σεμιναρίων/Εργαστήριων (work – shops), είναι να συμβάλλει στην αύξηση της συμμετοχής των γυναικών, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, στην ανάδειξή τους σε θέσεις ευθύνης, στα συνδικαλιστικά όργανα των επαγγελματικών κλάδων που εκπροσωπούνται από τη ΓΣΕΒΕΕ.

                Η διάρκεια του Σεμιναρίου είναι 10 ώρες και θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2015 (ώρες 16:00 έως 21:00) και την Κυριακή 01 Μαρτίου 2015 (ώρες 10:00 έως 15:00), στα Γραφεία της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ν.Καβάλας, επί της οδού Ερμού 13 στην Καβάλα.

                Τα θεματικά αντικείμενα που θα καλυφθούν κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου σεμιναρίου είναι τα ακόλουθα:

1. Ισχύουσες πολιτικές για την Ισότητα των Φύλων σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο

2. Γυναικεία Επιχειρηματικότητα

3. Συμφιλίωση ιδιωτικής – οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής

4. Γυναίκες και Κέντρα Λήψης Αποφάσεων

5. Τεχνικές ανάπτυξης και ενίσχυσης επικοινωνιακών δεξιοτήτων των γυναικών

                Η συγκεκριμένη σειρά Σεμιναρίων απευθύνεται ως επί το πλείστον σε γυναίκες - μέλη συνδικαλιστικών οργάνων, των κλάδων της μεταποίησης, των υπηρεσιών και του εμπορίου, αλλά και σε αυτοαπασχολούμενες και επιχειρηματίες  των συγκεκριμένων κλάδων που δεν δραστηριοποιούνται συνδικαλιστικά. Μέρος επίσης δύνανται να λάβουν και γυναίκες που θα ήθελαν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά.

                Το σεμινάριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Σχέδιο Δράσης για την προώθηση των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων της ΓΣΕΒΕΕ» του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση».

Κατά τη διάρκεια του Σεμιναρίου θα υπάρξει γενικότερη ενημέρωση και για τις υπόλοιπες υπηρεσίες που παρέχονται από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.

Η συμμετοχή στο Σεμινάριο είναι δωρεάν.

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχών στην γραμματεία της Ομοσπονδίας Ε.Β.Ε. Καβάλας, στο 2510-223323 (κα Μπέλα).