Η συμπαραγωγή ενέργειας, η ενεργειακή αναβάθμιση και η εν γένει εξοικονόμηση ενέργειας αποτελούν σημαντικό στόχο της διοίκησης του Γ.Ν.Καβάλας προκειμένου να βελτιωθεί η λειτουργία, αλλά και να εξοικονομηθούν οικονομικοί πόροι για το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας.

Το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας στα πλαίσια των δράσεων ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας του Νοσοκομείου προχωρεί σε δημόσιο διαγωνισμό για την ανάδειξη ενεργειακού συμβούλου του Νοσοκομείου.

Ο ανάδοχος συγκεκριμένα θα παρέχει Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την υποβολή φακέλου έργου για τα εξής έργα: 

1. «Προώθηση Συστημάτων ΣΗΘΥΑ – Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας σε συνδυασμό με συστήματα ψύξης με χρήση φυσικού αερίου ή LPG» Η πρόταση που θα υποβληθεί θα λαμβάνει υπόψη ότι δεν υπάρχει προς το παρόν παροχή Φυσικού Αερίου στο Νοσοκομείο, οπότε ο φάκελος που θα υποβληθεί θα αφορά σύστημα με Φυσικού Αερίου που θα έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει και με LPG.

2. «Ενεργειακή αναβάθμιση - εξοικονόμηση ενέργειας στο Γενικό Νοσοκομείο  Καβάλας».

 

Οι παραπάνω δράσεις θεωρούνται απαραίτητες προκειμένου το νοσοκομείο να είναι έτοιμο να καταθέσει φακέλους υπαγωγής του σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα στα πλαίσια του Σ.Ε.Σ.2014 – 2020 (Σύµφωνο Εταιρικής Σχέσης – νέο ΕΣΠΑ) που θα προκηρυχθούν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής μελλοντικά.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ