Σε σχέση με τα διαμειφθέντα κατά στην χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας (29/01/2015) και προς αποκατάσταση της πραγματικότητας, διευκρινίζονται τα εξής:

1) Για το θέμα της Περιμετρικής Οδού της πόλης μας δεν πραγματοποιήθηκε, ως τώρα στην Καβάλα, καμιά σύσκεψη!

2) Αντιθέτως στις 19/01/2015 παραχωρήθηκε συνέντευξη τύπου (η οποία καλύφθηκε από τα τοπικά ΜΜΕ) με θέμα τα έργα, που χειρίζεται η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Όταν από τα στελέχη της εταιρίας ενημερωθήκαμε ότι επρόκειτο να ανακοινωθούν εξελίξεις που αφορούν την Περιμετρική Οδό της Καβάλας, προσπαθήσαμε να ειδοποιήσουμε την κα. Δήμαρχο ώστε να είναι ενήμερη και εάν το επιθυμούσε, να παραστεί. Στην προσπάθεια αυτή χρησιμοποιήθηκαν όλα τα διαθέσιμα τηλέφωνα. Παρόλα αυτά δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία  μαζί της!

3) Η έκφραση «οι διαφοροποιήσεις που παρατηρούνται εκ μέρους της περιφέρειας », απαιτεί άμεση διευκρίνιση καθώς η διοίκηση της ΠΑΜΘ και της ΠΕ Κάβαλας σέβονται τον θεσμικό ρόλο όλων των φορέων και μάλιστα επιζητούμε την τήρηση της αμοιβαιότητας, σ’ αυτό το σημείο.

4) Στις 22/01/2015 πραγματοποιήθηκε σύσκεψη για το πρόγραμμα «Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) για την περίοδο 2014-2015» . Προηγουμένως δεν είχε εκδηλωθεί καμιά πρωτοβουλία για το θέμα αυτό. Στην σύσκεψη αυτή κλήθηκαν με πρόσκληση (Α.Π. 01/014./101/19-1-2015) και παρέστησαν οι 4 δήμοι  (οι δύο δήμοι δια των κ. Δημάρχων και οι άλλοι δύο διά υπηρεσιακών παραγόντων), οι 2 Ιερές Μητροπόλεις, το Επιμελητήριο Καβάλας και όλοι οι άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς (στην διάθεσή σας, ο σχετικός πίνακας των συμμετεχόντων). Στην σύσκεψη αυτή συμφωνήθηκε και η πορεία της διαβούλευσης για την συγκρότηση της προβλεπόμενης “Κοινωνικής Σύμπραξης”. Οποιαδήποτε άλλη πτυχή του θέματος δεν μπορεί να βασίζεται στις απόψεις οποιουδήποτε προσώπου η φορέα αλλά αποκλειστικά και μόνο στη πρόσκληση του αρμόδιου Υπουργείου (ΑΠ.: 123/οικ.49505/3609/22-12-1014) για την διαδικασία διαβούλευσης.

5) Η σχετική Πρόσκληση του Υπουργείου Εργασίας απευθύνεται προς Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ ( Δήμους - Περιφέρειες) Δημοτικά, Περιφερειακά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Κοινωφελής Επιχειρήσεις καθώς και αντίστοιχες υπηρεσίες και Φορείς των Περιφερειών, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, Καταναλωτικές Οργανώσεις που εντάσσονται στο Μητρώο της  Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή ( Ν. 2251/94).

6)  Η άποψη της διοίκησης της  Περιφέρειας επί του θέματος όπως διατυπώθηκε, σήμερα, από τον Περιφερειάρχη κ. Γ. Παυλίδη, επ’ αυτού στηρίζεται στην ανάγκη εξυπηρέτησης των συμπολιτών μας που βρίσκονται και ζουν υπό συνθήκες φτώχειας και όχι στην ανάγκη προάσπισης του θεσμικού ρόλου της Περιφέρειας και γι’ αυτό παραβλέπονται αλλαγές απόψεων και τοποθετήσεων εμπλεκόμενων φορέων.