Στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου, ο Δήμος Καβάλας φιλοξένησε την αντιπροσωπεία της Κοπεγχάγης και την επικεφαλής ειδήμονα του δικτύου COPE, Stine Skot, σε μια πρώτη γνωριμία με την πόλη της Καβάλας στο πλαίσιο του COPE (Ολοκληρωμένη Τοπική Πρωτοβουλίας για το Κλίμα). 

 

O Δήμος Καβάλας υλοποιεί από το έργο COPE, σε συνεργασία με άλλους δήμους στην Ευρώπη. Το έργο στοχεύει σε μια «πράσινη» μετάβαση στις πόλεις, για την επίτευξη ενεργειακής ουδετερότητας ως προς τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στην Ευρώπη έως το 2050. 

 

Σχετική ανακοίνωση του Δήμου αναφέρει τα εξής:

 

“Στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2023, ο Δήμος Καβάλας φιλοξένησε την αντιπροσωπεία της Κοπεγχάγης και την επικεφαλής ειδήμονα του δικτύου COPE, Stine Skot, σε μια πρώτη γνωριμία με την πόλη της Καβάλας στο πλαίσιο του COPE (Ολοκληρωμένη Τοπική Πρωτοβουλίας για το Κλίμα). O Δήμος Καβάλας υλοποιεί από το έργο COPE: Coherent Place-Based Climante Action της κοινοτικής πρωτοβουλίας @URBACT IV, σε συνεργασία με τον Δήμο της Κοπεγχάγης (Δανία), τον Δήμο Pombal (Πορτογαλία), την πόλη της Bistrita (Ρουμανία), την πόλη του Saint-Quentin ( Γαλλία), την πόλη της Coruna (Ισπανία), τον Δήμο του Κορυδαλλού (Ελλάδα) και την πόλη του Vilnius (Λιθουανία).

 

Το έργο στοχεύει σε μια «πράσινη» και δίκαιη μετάβαση στις πόλεις που και είναι το κλειδί για την επίτευξη ενεργειακής ουδετερότητας ως προς τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στην Ευρώπη έως το 2050. 

 

Το COPE: Coherent Place Based Climate Action (Ολοκληρωμένη τοπική πρωτοβουλία για το κλίμα) φιλοδοξεί να ξεκλειδώσει την συμμετοχή των πολίτων και να ενθαρρύνει την τοπική κοινωνία να επιχειρήσει πράσινες πρωτοβουλίες προάσπισης της πόλης από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. 

 

Αναγνωρίζει τους πολίτες και τις τοπικές ομάδες δράσης ως βασικούς παράγοντες επιτάχυνσης της πράσινης μετάβασης.

 

Με την ενεργό εμπλοκή των τοπικών κοινοτήτων, που παραδοσιακά έχουν μείνει εκτός των πρωτοβουλιών που αφορούν στο κλίμα, το COPE αυξάνει το πεδίο εφαρμογής πράσινων πρακτικών σε τοπικό επίπεδο και την αλλαγή που αυτές μπορούν να επιφέρουν τοπικά.

 

Η συνάντηση είχε ως στόχο την γνωριμία του Επικεφαλής Ειδήμονα με την τοπική ομάδα εμπλεκομένων φορέων, την επιτόπια επίσκεψη στην γειτονιά παρέμβασης, που για το συγκεκριμένο έργο έχει οριστεί αυτή της Νεάπολης, αλλά και η καθοδήγησή του τοπικού δικτύου ως προς την μεθοδολογία που ακολουθεί το συγκεκριμένο έργο μέχρι και την διαμόρφωση ενός Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης για το Κλίμα. 

 

Στη διάρκεια της συνάντησης η ομάδα της Κοπεγχάγης είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με εκπροσώπους της ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ, του ΤΕΕ ΑΜ, με τον Σύλλογο Πνοή, το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων και την Action Team καθώς και με την επιστημονική ομάδα των Οψόμεθα. 

 

Επιπλέον, είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με εκπροσώπους του Συλλόγου της Νεάπολης, να περιηγηθούν στην γειτονιά και να ακούσουν τις προτάσεις τους για τις δικές τους «πράσινες» παρεμβάσεις. 

 

Η συνάντηση αξιολογήθηκε πολύ θετικά από τους ξένους εταίρους μας που έφυγαν με τις καλύτερες εντυπώσεις από την πόλη μας, έχοντας ολοκληρώσει ένα ιδιαίτερα παραγωγικό διήμερο εργασιών. Επόμενη δράση του έργου αποτελεί ένα σχεδιαστικό εργαστήριο πολιτών για πράσινες πρωτοβουλίες που μπορούν να υποστηρίξουν την αναστροφή των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην πόλης μας.”