Με ανακοίνωσή του στις 30 Νοεμβρίου 2015, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σημειώνει πως έχουν διευθετηθεί όλες οι εκκρεμότητες που υπήρχαν με την κοινοπραξία κατασκευής του αγωγού TAP και πως κυρίως μετά τις τελευταίες εθνικές εκλογές του Σεπτεμβρίου, η ελληνική κυβέρνηση έδωσε λύση με αμοιβαία επωφελή τρόπο σε χρονίζοντα θέματα που απαιτούσαν συγκεκριμένες απαντήσεις και τεκμηρίωση.

 

Με δεδομένα τα παραπάνω, ο Βουλευτής Ν.Καβάλας Νίκος Παναγιωτόπουλος με ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή, καλεί τον αρμόδιο Υπουργό να τοποθετηθεί σε μια σειρά από θέματα που σχετίζονται με τον Διαδριατικό Αγωγό (TAP). 

 

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ:   τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΘΕΜΑΔιαδριατικός Αγωγός (Trans Adriatic Pipeline – TAP)

 

Η σοβαρή κρίση στις σχέσεις Ρωσίας - Τουρκίας, σε συνδυασμό με τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, έχει οδηγήσει σε προσωρινή αναστολή των εργασιών για τον αγωγό αερίου Turkish Stream, ενισχύοντας την ιδιαίτερη σημασία της κατασκευής του Διαδριατικού Αγωγού (Trans Adriatic Pipeline – TAP).

 

Η Ελλάδα, ως βασικός παράγοντας για την υλοποίηση του αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου (TAP), οφείλει, στο νέο πλαίσιο γεωπολιτικής αναβάθμισής της, να δραστηριοποιηθεί με αποφασιστικότητα και εξωστρέφεια, προασπίζοντας τα ζωτικά της συμφέροντα και εντάσσοντας στον εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό, την ανάδειξη της σε περιφερειακό ενεργειακό κόμβο και την εξασφάλιση συγκεκριμένων ανταποδοτικών ωφελειών.

 

Με την πρόσφατη (οικ.153482/17-11-2015) απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τροποποιεί την προηγούμενη ΑΕΠΟ (οικ.174848/12-09-2014) για το έργο «Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης (TAP) & Συνοδευτικές Εγκαταστάσεις».

 

Η τροποποίηση περιλαμβάνει μία σειρά αλλαγών στην όδευση του αγωγού και στο σχεδιασμό των μόνιμων και προσωρινών εγκαταστάσεων.

 

Στο τμήμα του αγωγού που διέρχεται από το Νομό Καβάλας, περιλαμβάνονται αλλαγές της όδευσης (που εκτείνονται εκτός του διαδρόμου των 500 μέτρων) σε 2 περιοχές.

 

Στην περιοχή του Νέστου, για την ελαχιστοποίηση της διέλευσης από ιδιωτική γη και την αποφυγή ενδεχόμενης ζημιάς στα αρδευτικά συστήματα και στην περιοχή της Νέας Καρβάλης για την απομάκρυνση του αγωγού από την ήδη επιβαρυμένη από υφιστάμενα έργα υποδομής Τοπική Κοινότητα. 

 

Δεν υπάρχει αλλαγή στην περιοχή των Τεναγών και ο αγωγός, όπως φαίνεται και στο χάρτη της τροποποιημένης ΑΕΠΟ, διέρχεται από αρδευόμενη καλλιεργήσιμη γη, ακολουθώντας τη βόρεια εναλλακτική όδευση, η οποία αρχίζει βόρεια του οικισμού Νέος Ζυγός, ακολουθεί διαδρομή νοτίως των Φιλίππων και των Κρηνίδων και εισέρχεται στο ΝΑ τμήμα του Αρχαιολογικού χώρου των Φιλίππων, διατρέχοντας σχεδόν παράλληλα το νότιο όριο της Αρχαιολογικής Ζώνης.

 

Ενάντια στην προτεινόμενη όδευση του αγωγού, ο Δήμος Καβάλας έχει καταθέσει προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ενώ φορείς και πολίτες των τοπικών κοινωνιών διαμαρτύρονται και κινητοποιούνται, ισχυριζόμενοι ότι συρρικνώνει την υψηλής παραγωγικότητας καλλιεργήσιμη γη και μειώνει σημαντικά την εμπορική αξία των αγροτεμαχίων, με δεδομένο πως εντός της ζώνης 8 μέτρων εκατέρωθεν του αγωγού δεν επιτρέπονται βαθύρριζες πολυετείς καλλιέργειες (αμπέλια, ακτινίδια, ελιές, ροδιές κλπ).

 

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο δελτίο τύπου της 30ης Νοεμβρίου 2015, σημειώνει πως έχουν διευθετηθεί όλες οι εκκρεμότητες που υπήρχαν με την κοινοπραξία κατασκευής του αγωγού TAP και πως κυρίως μετά τις τελευταίες εθνικές εκλογές του Σεπτεμβρίου, επιλύθηκαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, χρονίζοντα θέματα που απαιτούσαν συγκεκριμένες απαντήσεις και τεκμηρίωση.

 

Στην ίδια ανακοίνωση, γίνεται αναφορά για αντισταθμιστικά οφέλη, με πρόβλεψη ανταλλαγμάτων για τη χρήση δασικής γης, αποζημιώσεων για τη δημόσια γη και υλοποίησης προγράμματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης για τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών.

 

Με δεδομένα τα παραπάνω,

 

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός

  1. Επηρεάζουν την πορεία του έργου οι εξελίξεις στο γεωπολιτικό πεδίο;
  2. Πότε αναμένεται να ξεκινήσει η κατασκευή του;
  3. Η ανακοίνωση του Υπουργείου για την ολοκλήρωση της διευθέτησης των εκκρεμοτήτων σχετικά με την όδευση του αγωγού έχει λάβει υπόψη της την προσφυγή του Δήμου Καβάλας στο Συμβούλιο της Επικρατείας και τις αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών;
  4. Έχει γίνει διαβούλευση με φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης;
  5. Έχετε καταλήξει σε τελική δέσμη αντισταθμιστικών οφελών;
  6. Οι προβλέψεις για τα αναφερόμενα στην ανακοίνωση του Υπουργείου αντισταθμιστικά οφέλη συνοδεύονται από συγκεκριμένο δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα και ποιο είναι αυτό;