Επιστημονική Εκδήλωση με θέμα: «Το Εργασιακό Άγχος των Εκπαιδευτικών – Παράγοντες Κινδύνου – Τεχνικές διαχείρισης» συνδιοργανώνουν στην Καβάλα το τοπικό Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία με το 24ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 18.00 στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας «Βασίλης Βασιλικός».

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

17.45- 18.00 Προσέλευση

18.00-18.10 Χαιρετισμοί

18.10-18.30  «Ο ρόλος της Ιατρικής της Εργασίας στο Περιβάλλον του Σχολείου», Θ.Κ. Κωνσταντινίδης, Ειδικός Ιατρός Εργασίας, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Δ.Π.Θ., Πρόεδρος - Γεν. Διευθυντής ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

18.30-18.50 «Εργασιακό Άγχος των Εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση -

 Παράγοντες Κινδύνου - Επιπτώσεις», Α. Κουκουλιάτα, Ειδικός Παθολογοανατόμος, MSc, Προϊσταμένη του Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Καβάλας

18.50-19.10 «Ο ρόλος των μαθητών και των Γονέων στο Εργασιακό Άγχος των Εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση», Π. Γαβριηλίδου, Εκπαιδευτικός 24ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας

19.10-19.20  Διάλειμμα

19.20-19.40 «Πρόληψη - Τεχνικές Διαχείρισης Εργασιακού Άγχους», Α. Κουκουλιάτα, Ειδικός Παθολογοανατόμος, MSc, Προϊσταμένη του Τμήματos, Επιθεώρησης Ασφάλειας και

 Υγείας στην Εργασία Καβάλας,

19.40-20:00 Συζήτηση