Με χθεσινή μας ανακοίνωση («Ένα νέο «παράθυρο» ευκαιρίας για την Καβάλα»), επισημάναμε την ανάγκη ο Δήμος να κινηθεί με ταχύτητα, με σκοπό να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που δημιουργεί μετά από κάθε εκλογική διαδικασία η ανάδειξη μίας νέας κυβέρνησης. Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Πέμπτης 29 Ιανουαρίου, προτείνουμε να γίνει η αρχή ώστε να καθορίσουμε τη στρατηγική, τους στόχους και το σχέδιο δράσης του Δήμου μας για τα μεγάλα προβλήματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία. 

Η αναγκαία διαβούλευση και η γρήγορη λήψη συγκεκριμένων αποφάσεων, τόσο μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο όσο και σε συνεργασία με τους θεσμικούς φορείς του τόπου, μπορεί να οργανωθεί και να ολοκληρωθεί με άξονες:

1) τη διαμόρφωση ενός νέου πλαισίου αιτημάτων και διεκδικήσεων προς την κεντρική διοίκηση

2)  την αξιοποίηση του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τη δρομολογημένη διαδικασία επικαιροποίησης του Περιφερειακού Χωροταξικού Σχεδιασμού και εκπόνησης του νέου Επιχειρησιακού Σχεδίου του Δήμου.

Προτείνουμε λοιπόν το Δημοτικό Συμβούλιο, ξεκινώντας από τη συνεδρίαση της Πέμπτης, να εξετάσει τις εξής ενέργειες:

τη διαδικασία επεξεργασίας και λήψης αποφάσεων για όλα τα μεγάλα θέματα που απασχολούν τον Δήμο (όπως ακίνητη περιουσία – στρατόπεδα – Νοσοκομείο, μεγάλα έργα υποδομής κ.ά.)

την ενεργοποίηση των θεματικών Επιτροπών του Δημοτικού Συμβουλίου (Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος κ.ά.), για να καταρτίσουν τις απαραίτητες εισηγήσεις

την ενεργοποίηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, ώστε στο πλαίσιο αυτής να γίνει ο αναγκαίος διάλογος με τους θεσμικούς φορείς του τόπου και με τους πολίτες

την πραγματοποίηση άμεσης συνάντησης της διοίκησης του Δήμου και των εκπροσώπων των δημοτικών παρατάξεων με τους τοπικούς βουλευτές, με σκοπό τη συστηματική συνεργασία και την κοινή δράση.

Η τοπική κοινωνία και ο Δήμος μας, η Καβάλα και οι Φίλιπποι, πολλά μπορούν να κερδίσουν από την αποφασιστική μας κινητοποίηση με σχέδιο και στόχους και πολλά μπορούν να χάσουν, αν αδρανήσουμε και καθυστερήσουμε. Η αξιοποίηση του τοπικού πλούτου, τα νέα έργα και οι επενδύσεις, οι νέες θέσεις εργασίας δεν θα έλθουν από μόνα τους.

 

Για την Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση «Ο ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ»

Ο Επικεφαλής

Μάκης Παπαδόπουλος

Δημοτικός Σύμβουλος