Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Καβάλας, αμέσως μετά τη συγκρότησή του σε σώμα, υπέβαλε εγγράφως αίτημα για συνάντηση με το Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, κύριο Χρήστο Κοπατσάρη, με θέματα συζήτησης τα φλέγοντα ζητήματα οργάνωσης και λειτουργίας του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας.

Παρά την παρέλευση 2,5 μηνών από την κατάθεση του αιτήματος, ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημά μας.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Καβάλας, αποτελεί θεσμικό όργανο της Πολιτείας, με το οποίο υποχρεούται να διαβουλεύεται κάθε παράγοντας που ασχολείται με την Υγεία. Το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, είναι Δημόσιος Οργανισμός και ο Διοικητής του είναι υποχρεωμένος να συνομιλεί με τον Ιατρικό Σύλλογο Καβάλας, για θέματα που αφορούν την οργάνωση και τη λειτουργία του.

Κ Α Τ Α Γ Γ Ε Λ Λ Ο Υ Μ Ε

την απαξιωτική συμπεριφορά του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας και δηλώνουμε δημόσια ότι δεν ανεχόμαστε παρόμοιες συμπεριφορές, που ακυρώνουν το θεσμικό ρόλο του Ιατρικού Συλλόγου Καβάλας, όπως αυτός προσδιορίζεται από την κείμενη Νομοθεσία.

 

 

         Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΞΕΝΟΦΩΝ  ΚΡΟΚΙΔΗΣ                   ΓΡΗΓΟΡΗΣ  ΤΣΕΚΜΕΖΟΓΛΟΥ