Μια ομάδα τριών εκπαιδευτικών του 1ου ΕΠΑΛ Χρυσούπολης ταξίδεψε στο Ελσίνκι της Φινλανδίας για πρόγραμμα Erasmus και συμμετείχε σε δομημένο σεμινάριο από τις 15 έως τις 20 Μαΐου. 

 

Σχετική ανακοίνωση του 1ου ΕΠΑΛ Χρυσούπολης αναφέρει τα εξής:

 

“3η Συμμετοχή του 1ου ΕΠΑΛ Χρυσούπολης στο πρόγραμμα Erasmus 

 

Το 1ο ΕΠΑ.Λ. Χρυσούπολης, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+, σχεδίου Μαθησιακής Κινητικότητας ΚΑ122, Σχολικής Εκπαίδευσης, με τίτλο «Το Σχολείο που Θέλουμε» και κωδικό αριθμό: 2022-1-EL01-KA122-SCH-000075438, πραγματοποίησε την τελευταία από τις τρεις ροές του.

 

Μια ομάδα τριών εκπαιδευτικών μετακινήθηκε στο Ελσίνκι της Φινλανδίας και συμμετείχε σε δομημένο σεμινάριο με θέμα “Climate Change and Global Citizenship Education”, 15 – 20 Μαΐου 2023. Το σεμινάριο διοργανώθηκε από το φορέα υποδοχής Europass Teacher Academy.

 

Στόχος, ο οποίος κι επιτεύχθηκε, ήταν οι συμμετέχοντες:

 

  • να αποκτήσουν γνώσεις / εφόδια και να υιοθετήσουν πρακτικές κλιματικής καινοτομίας για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, την κλιματική αλλαγή, το οικολογικό αποτύπωμα, την παγκόσμια δικαιοσύνη και φτώχεια. 

 

  • μέσα από συλλογικές συζητήσεις και μελέτες περιπτώσεων να συγκρίνουν και να αντιπαραβάλλουν προσεγγίσεις για την εκπαίδευση στις χώρες τους για την κλιματική αλλαγή, την απώλεια βιοποικιλότητας και τη συνολική βιώσιμη ανάπτυξη.

 

  • να συνδέσουν την πολιτική με το περιβάλλον και την βιωσιμότητα της φύσης με την αξιοποίηση των φυσικών πόρων.

 

  • να αναλάβουν δράσεις μέσα από μεθόδους και καινοτόμες πρακτικές για την αειφορία, τη βελτίωση της βιώσιμης αγροτικής ανάπτυξης, τη διαχείριση των φυσικών πόρων, των αποβλήτων και των πλαστικών, για να ενισχύσουν και να τονώσουν τη μάθηση των μαθητών τους.

 

  • να μάθουν να σχεδιάζουν εκπαιδευτικές δράσεις για των αντιμετώπιση προκλήσεων που θέτει η περιβαλλοντική έκτακτη ανάγκη.

 

Από τη δράση αυτή ωφελούνται τόσο οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί, όσο και ο υπόλοιπος σύλλογος εκπαιδευτικών και οι μαθητές μετά τη διάχυση των μαθησιακών αποτελεσμάτων.

 

Αποκτούνται εφόδια και δεξιότητες που θα μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε τις ολοένα αυξανόμενες αλλαγές στον κόσμο.

 

Τέλος, μέσω του προγράμματος, ενισχύθηκε ο ευρωπαϊκός χαρακτήρας του σχολείου.”