Σήμερα, Κυριακή 14 Μαΐου 2023, υπογράφηκε στο Γραφείο του δημάρχου Θάσου, παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας κ. Νικολάου Παναγιωτόπουλου και του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας κ. Γεώργιου Γραμμένου, από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας Ακινήτων του Δημοσίου Α.Ε (ΕΤΑΔ ΑΕ) κ. Παναγιώτη Μπαλωμένο, την Ειρηνοδίκη του Ειρηνοδικείου Θάσου κα Χριστίνα Καρακώστα και τον δήμαρχο Θάσου κ. Ελευθέριο Κυριακίδη, το ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης του ακίνητου με ΑΒΚ 3417 (κτηρίου της πρώην Δ.Ο.Υ. Θάσου) στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Ειρηνοδικείο Θάσου) και στο Δήμο Θάσου.

 

Σύμφωνα με το συμφωνητικό μίσθωσης:

 

- Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μισθώνει το Ισόγειο του κτηρίου εμβαδού 358,08 τ.μ. και 50 τ.μ. του υπογείου, για την στέγαση του Ειρηνοδικείου Θάσου.

 

- Ο Δήμος Θάσου μισθώνει τον 1ο όροφο του κτηρίου εμβαδού 317,16 τ.μ., πλέον 150 τ.μ. του υπογείου.

 

- Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε δέκα (10) έτη από την υπογραφή της σύμβασης.

 

- Το μίσθωμα ορίζεται σε 4€/τ.μ. καθαρής ανωδομής.

 

- Οι λειτουργικές δαπάνες όλου του ακινήτου (δαπάνες ΟΚΩ, θέρμανσης, συντήρησης και καθαριότητας (και των κοινοχρήστων χωρών-περιβάλλοντος χώρου), ασφάλισης, πυροπροστασίας και εν γένει κάθε άλλης υποχρέωσης αναφορικά με την χρήση του όλου ακινήτου), μέχρι την χρήση του από τον Δήμο Θάσου, θα καλύπτονται εξ ολοκλήρου από το διαχειριστή του  κτιρίου, δηλαδή το Υπουργείο Δικαιοσύνης εκπροσωπούμενο από τον εκάστοτε Ειρηνοδίκη Θάσου.

 

Μετά την υπογραφή του συμφωνητικού μίσθωσης ο δήμαρχος Θάσου κ. Ελευθέριος Κυριακίδης δήλωσε:

 

«Σήμερα με την υπογραφή του παρόντος συμφωνητικού μίσθωσης, αφενός επιλύεται οριστικά το χρόνιο πρόβλημα της στέγασης του Ειρηνοδικείου Θάσου, αφετέρου κλείνει οριστικά η οποιαδήποτε συζήτηση -που κατά καιρούς έχει ανοίξει- σχετικά με την μεταφορά του Ειρηνοδικείου Θάσου εκτός της Νήσου Θάσου.

 

Ένα δημόσιο κτήριο στη Θάσο, που εδώ και πολλά έτη παρέμενε σε αχρησία και στην φθορά του χρόνου, αξιοποιείται προς όφελος των πολιτών της Θάσου.

 

Ο Δήμος της Θάσου, σε βάθος χρόνου, αντιμετωπίζει το πρόβλημα της στέγασης των υπηρεσιών του και των νομικών του προσώπων, ενώ έχει τη δυνατότητα να προβεί στην υπομίσθωση των χώρων του ακινήτου που του μισθώνονται.

 

Για ακόμη μία φορά ο Δήμος της Θάσου στηρίζει εμπράκτως την συνέχιση της παρουσίας κρίσιμων για τους πολίτες υπηρεσιών του κεντρικού κράτους στη Θάσο. Ίσως όμως είναι η πρώτη φορά τα τελευταία έτη που η έμπρακτη στήριξη, κατόπιν σχετικής διαπραγμάτευσης από την παρούσα Διοίκηση του Δήμου, επιφέρει όφελος και στον Δήμο της Θάσου επιλύοντας σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει.

 

Ευχαριστώ τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, την ΕΤΑΔ ΑΕ, την Ειρηνοδίκη Θάσου και τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας για την αγαστή συνεργασία για την επίτευξη αυτού του αποτελέσματος προς όφελος των πολιτών της Θάσου».

(δελτίο Τύπου)