Ο Δήμος Καβάλας ανταποκρινόμενος στις απαιτήσεις της εποχές και τις διαθέσιμες τεχνολογικές δυνατότητες υλοποιεί ένα φιλόδοξο έργο με τίτλο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ».

 

Το έργο περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός συστήματος πληροφόρησης κοινού μέσω πολλαπλών καναλιών πληροφόρησης με στόχο τη βέλτιστη κυκλοφοριακή διαχείριση των κεντρικών οδικών αρτηριών του Δήμου.

 

Στόχος της συγκεκριμένης παρέμβασης είναι η ενημέρωση των πολιτών σε πραγματικό χρόνο για θέματα που αφορούν τη χρήση του οδικού δικτύου, όπως τρέχουσες κυκλοφοριακές συνθήκες, επίπεδο πληρότητας σε χώρους πάρκινγκ, πληροφορίες σχετικά με τα μέσα μαζικής μεταφοράς (ΜΜΜ) της πόλης κ.α. Οι πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες μέσω πολλαπλών καναλιών ενημέρωσης όπως διαδίκτυο, mobile site, SMS υπηρεσίες και πινακίδες παρά την οδό.

 

Αντικείμενο του έργου

Είναι ανάπτυξη ενός σύγχρονου ενιαίου κέντρου κυκλοφοριακής διαχείρισης και πληροφόρησης, που θα περιλαμβάνει τις παρακάτω λειτουργίες:
• Εποπτεία του οδικού δικτύου μέσω έξι μόνιμων σταθμών μέτρησης της κυκλοφορίας και ανάπτυξη συγκοινωνιακής πλατφόρμας:
o προβολή κυκλοφοριακών δεδομένων μέσω γραφικών παραστάσεων και εκθέσεων
o εισαγωγή κυκλοφοριακών συμβάντων στο οδικό δίκτυο
o δημιουργία ιστορικής βάσης κυκλοφοριακών δεδομένων
• Ενημέρωση του κοινού μέσω έξι ενημερωτικών πινακίδων:
o τέσσερις πινακίδες VMS για τις τρέχουσες κυκλοφοριακές συνθήκες
o δύο πινακίδες LED για το επίπεδο πληρότητας στους δημοτικούς χώρους στάθμευσης
• Ενημέρωση του κοινού μέσω διαδικτυακού τόπου, SMS και mobile site:
o για τις τρέχουσες κυκλοφοριακές συνθήκες
o για το επίπεδο πληρότητας στους δημοτικούς χώρους στάθμευσης
o για την εύρεση βέλτιστων διαδρομών με συνδυασμένα μέσα μεταφοράς
o για πληροφορίες σχετικά με τα ΜΜΜ της πόλης (πληροφορίες διαδρομών, αναμενόμενοι χρόνοι άφιξης λεωφορείων σε στάση κλπ).

 

Αναμενόμενα οφέλη για τους πολίτες
• Η μείωση των χρονοκαθυστερήσεων και η βελτίωση της κυκλοφοριακής ροής των κύριων οδικών αρτηριών στην πόλη (Ελευθερίου Βενιζέλου, Ερυθρού Σταυρού, Δαγκλή, Ομονοίας και Αμ. Ερυθρού Σταυρού).
• Η μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων μέσω της ελάττωσης των πολλαπλών κινήσεων στο κέντρο του Δήμου για αναζήτηση χώρου στάθμευσης.
• Η αναβάθμιση των πηγών ενημέρωσης του κοινού για τις επικρατούσες κυκλοφοριακές συνθήκες.
• Η αναβάθμιση των πηγών ενημέρωσης του κοινού για το επίπεδο πληρότητας στους χώρους στάθμευσης.

 

Αναμενόμενα οφέλη για τον Δήμο
• Καλύτερη διαχείριση των υφιστάμενων πόρων. Ο Δήμος σε συνεργασία με την Τροχαία Καβάλας θα μπορεί να χρησιμοποιεί κατάλληλα το προσωπικό του και να το αποστέλλει σε σημεία του οδικού δικτύου που αντιμετωπίζουν πραγματικό κυκλοφοριακό πρόβλημα.
• Παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο της εξέλιξης των κυκλοφοριακών συνθηκών με δυνατότητα άμεσης επέμβασης μέσω του Κέντρου Ελέγχου της κυκλοφορίας και έλεγχο των λειτουργιών του οδικού δικτύου.
• Υλοποίηση στρατηγικών διαχείρισης της κυκλοφορίας μέσω των δεδομένων που θα συλλέγονται από το σύστημα.