Η δημοτική παράταξη του Γιάννη Εριφυλλίδη “Η Καβάλα Μπροστά”, με ανακοίνωση της θέτει ερωτήματα για το πράσινο στην Καβάλα μετά την πτώση του πεύκου στην πλατεία Καπνεργάτη. Παράλληλα επισημαίνει τις θέσεις της για το ζήτημα.

 

Η ανακοίνωση:

 

“Η ανακοίνωση της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου Καβάλας για την «πτώση» του πεύκου στην Πλατεία Καπνεργάτη δεν μας καλύπτει.

 

Η Υπηρεσία Πρασίνου θα πρέπει άμεσα να απαντήσει, εμπεριστατωμένα και με στοιχεία, στα ακόλουθα ερωτήματα:

 

1. Υπάρχει μελέτη για την τύχη των δέντρων της Πλατείας Καπνεργάτη κατά τη διάρκεια των έργων και μετά την ολοκλήρωση της ανάπλασης; Τι προβλέπει η μελέτη

(αν υπάρχει) για το ποια δέντρα θα παραμείνουν στην πλατεία, ποια δέντρα μπορούν να μεταφυτευτούν σε άλλους κοινόχρηστους χώρους και ποια δέντρα πρέπει να κοπούν γιατί δεν γίνεται ούτε να παραμείνουν ούτε να μεταφυτευτούν; 

 

Σε αντίστοιχες αναπλάσεις π.χ. Πλατεία Κολωνακίου στην Αθήνα υπήρχαν αναλυτικές μελέτες (είναι άλλη συζήτηση βέβαια το εάν αυτές οι μελέτες εφαρμόστηκαν ή όχι).

 

2. Τι προέβλεπε η μελέτη (εάν υπάρχει) για το συγκεκριμένο πεύκο; Παραμονή στον χώρο της πλατείας, μεταφύτευση ή κοπή;

 

3. Για τα δέντρα που θα κοπούν, προβλέφθηκε αντικατάστασή τους με δέντρα σε άλλους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Καβάλας, ούτως ώστε να μην επηρεαστεί αρνητικά το ισοζύγιο πρασίνου της πόλης;

 

4. Για να έχουμε και μια πιο συνολική εικόνα, πόσα δέντρα κόπηκαν και πόσα δέντρα φυτεύτηκαν τα τελευταία 3 χρόνια από την Υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου Καβάλας;

 

Ακόμη και εξ αμελείας, η θυσία ενός δέντρου 60 ετών στον βωμό της ανάπλασης παραμένει ΕΓΚΛΗΜΑ. Και όποιος αδυνατεί να το καταλάβει δεν δικαιούται να πιστεύει ότι ζει σε μια ευρωπαϊκή πόλη του 21ου αιώνα.

 

Ανάμεσα στις προτάσεις μας για το πράσινο στην Καβάλα και τους Φιλίππους, οι οποίες θα παρουσιαστούν αναλυτικά, θα ήθελα να ξεχωρίσω την ίδρυση Παρατηρητηρίου Αστικού Πρασίνου (τέτοια παρατηρητήρια έχουν συσταθεί ήδη στους Δήμους Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς και Δράμας). Η προστασία του πρασίνου δεν είναι απλώς προτεραιότητα, είναι απόλυτη ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ.”