Πολύ θερμή για την εποχή είναι η επιφάνεια της θάλασσας στον κόλπο της Καβάλας και στο σύνολο του Αιγαίου.

 

Πιο συγκεκριμένα, η θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας σήμερα στον κόλπο της Καβάλας ήταν στους 14,5-15°C ανάλογα το σημείο.

 

Οι τιμές αυτές είναι περίπου κατά 1,5°C υψηλότερες από την μέση τιμή την περίοδο αυτή την περίοδο 2008-2018.

 

Συγκρίνοντας ενδεικτικά τις τιμές αυτές με  τις περσινές ίδια μέρα παρατηρούμε ότι η θερμοκρασία επιφάνειας της θάλασσας πέρσι ίδια μέρα ήταν κατά 2 °C χαμηλότερη (12,5-13°C).

 

Μια τέτοια διαφορά είναι εξαιρετικά μεγάλη καθώς σε γενικές γραμμές μεταβολές στην θερμοκρασία της θάλασσες είναι αργές κι όχι με μεγάλη διακύμανση λόγω της υψηλής θερμοχωριτικότητας που παρουσιάζει.

 

Μείνετε συντονισμένοι στο www.meteokav.gr για συνεχή ενημέρωση για την καιρική εξέλιξη.

 

ΠΗΓΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ POSEIDON SYSTEM