Ο Δήμαρχος Καβάλας, Θόδωρος Μουριάδης, παρέστη την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022 στη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του νέου ΕΣΠΑ της Περιφέρειας ΑΜΘ (2021-2027), η οποία πραγματοποιήθηκε στην Αλεξανδρούπολη, υπό την προεδρία του Περιφερειάρχη ΑΜΘ, Χρήστου Μέτιου, με θέμα την έγκριση των πρώτων προσκλήσεων υποβολής προτάσεων.

 

 

Το Πρόγραμμα αφορά περίπου 630 εκ. ευρώ για έργα στήριξης των επιχειρήσεων, κατασκευής έργων υποδομής και ανάπτυξης κοινωνικών δομών για Αμεα, παιδιά και νέους.

 

 

Ο Δήμος Καβάλας τα τελευταία  χρόνια ετοιμάζει τις παρεμβάσεις του τόσο για το Πρόγραμμα Βιώσιμης Αστικής Αναπτυξης, της Ολοκληρωμένης Χωρικής Παρέμβασης για τον τουρισμό και τον πολιτισμό, καθώς και μεμονομένων έργων. Επίσης, πολύ σύντομα θα ξεκινήσει τη διαδικαδία διαβούλευσης με τους τοπικούς φορείς για τις δράσεις του Δήμου.

 

 

 

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν εκπρόσωποι των αρχών διαχείρισης, συντονισμού και πιστοποίησης του ΕΣΠΑ, εκπρόσωποι δημοσίων αρχών, ειδικών υπηρεσιών και επιτελικών δομών Υπουργείων και της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ), εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης, της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ), της Κεντρικής Ένωσης Δήμων (ΚΕΔΕ), εκπρόσωποι οικονομικών και κοινωνικών εταίρων, των ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων της Περιφέρειας ΑΜΘ, μη κυβερνητικών οργανώσεων καθώς και εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.