Καλούνται όλα τα μέλη του Συλλόγου μας την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2015, στις 17:00, στην αίθουσα του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Καβάλας (Δαγκλή 19) σε Γενική Συνέλευση με τα εξής θέματα εγγεγραμμένα στην ημερήσια διάταξη:

 

  1. Ενημέρωση για όλες τις δικαστικές διεκδικήσεις των μελών μας

 

  1. Έγκριση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για παράταση της θητείας του έως τις 09.02.2016, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Καταστατικού μας

Η παρουσία όλων κρίνεται απαραίτητη.

 

Καβάλα, 15.10.2015

 

Για το ΔΣ

 

Ο πρόεδρος

Θεοδόσιος Θεοδοσίου

 

Ο Γενικός Γραμματέας

Αθανάσιος Δαμόκας