Ανακοίνωση εξέδωσε η Δημοκρατική Ανεξάρτητη Κίνηση Εκπαιδευτικών για τη διαδικασία ανάδειξης εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια των εκπαιδευτικών.

 

Ανακοίνωση:

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

 

Στις 5 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε η διαδικασία ανάδειξης αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια των εκπαιδευτικών (ΠΥΣΠΕ – ΑΠΥΣΠΕ – ΚΥΣΠΕ).

 

 Στη διαδικασία αυτή ο κλάδος βγήκε κερδισμένος, παρά τη στάση παρατάξεων που δεν υλοποίησαν την δημοκρατικά ψηφισμένη απόφαση της Ομοσπονδίας για συμμετοχή στις εκλογές της διοίκησης.

 

Ένα είναι βέβαιο σε αυτές τις εκλογές, ότι αποκαταστάθηκε ο θεσμός του Αιρετού Εκπροσώπου των εκπαιδευτικών, ένας θεσμός 100 και πλέον χρόνων. Νιώθουμε την ανάγκη να εκφράσουμε θερμές ευχαριστίες στους εκπαιδευτικούς όλων των παρατάξεων που στήριξαν με τον αγώνα τους την αποκατάσταση αυτού του θεσμού.

 

Ευχαριστούμε, επίσης θερμά τις/τους συναδέλφισσες/συναδέλφους που μας εμπιστεύτηκαν στις εκλογές των υπηρεσιακών συμβουλίων και ανέδειξαν την παράταξή μας 1 η δύναμη στο ΑΠΥΣΠΕ Ανατολικής Μακεδονίας -Θράκης, τόσο σε τοπικό όσο και σε Περιφερειακό επίπεδο.

 

Τονίζουμε ότι είμαστε η παράταξη της υπευθυνότητας, της δημοκρατίας και της αξιοκρατίας και δεσμευόμαστε ότι θα είμαστε κοντά σε κάθε συνάδελφο για την προάσπιση των δικαιωμάτων του και για την στήριξη κάθε δίκαιου και νόμιμου αιτήματός του.

 

Αποτελέσματα ΠΥΣΠΕ (Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης)

 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΔΗ.ΣΥ. / Α.Κ.Ε. 185 35,1%

 

Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. Δημοκρατική Ανεξάρτητη Κίνηση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 180 34,1% 

 

Ενωμένοι Εκπαιδευτικοί Καβάλας 98 18,5%

 

Αυτόνομο Δίκτυο Εκπαιδευτικών 56 10,6%

 

ΣΥΝΟΛΟ : 527 100,00%

 

Εκλέγονται ο Δημοσθενίδης Δημήτρης ως τακτικό μέλος και ο

Κυριακίδης Γιώργος ως αναπληρωματικό μέλος του ΠΥΣΠΕ Καβάλας.

 

Ηλεκτρονική διεύθυνση : [email protected]

 

Καβάλα, 07-11-2022

 

ΠΡΟΣ: Συναδέλφισσες/ους του

ΠΥΣΠΕ Καβάλας MME

 

Αποτελέσματα ΑΠΥΣΠΕ (Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό

 

Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης)

Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. Δημοκρατική Ανεξάρτητη Κίνηση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 232 47%

 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΔΗ.ΣΥ. / Α.Κ.Ε. 121 24,5%

 

Αυτόνομο Δίκτυο Εκπαιδευτικών 106 21,5%

 

Μεμονωμένος υποψήφιος (Μολλά Ισεΐν Χασάν Σεϊχάν) 1 0,2%

 

ΣΥΝΟΛΟ : 493 100,00%

 

Εκλέγεται η Λαζαρίδου Κική ως τακτικό μέλος του ΑΠΥΣΠΕ Ανατολικής

Μακεδονίας και Θράκης.

 

Αποτελέσματα ΚΥΣΠΕ (Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης)

 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΔΗ.ΣΥ. / Α.Κ.Ε. 181 37,1%

Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. Δημοκρατική Ανεξάρτητη Κίνηση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας

 

Εκπαίδευσης

 

170 34,9%

Αυτόνομο Δίκτυο Εκπαιδευτικών 106 21,7%

Μισθολογικά – Εργασιακά Εκπαιδευτικών 26 5,3%

Αυτόνομο Κίνημα Εκπαιδευτικών 2 0,4%

ΣΥΝΟΛΟ : 487 100,00%