γράφει ο

Σωτήρης Παπαδόπουλος*

 

Στην Ελλάδα της κρίσης, ο αγροδιατροφικός τομέας φαίνεται ότι θα παίξει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του νέου αναπτυξιακού πρότυπου.

 

Ο επαναπροσδιορισμός του παραγωγικού μοντέλου της περιοχής μας, με στόχο την αγροτική ανάπτυξη και τη μείωση της ανεργίας, αποτελεί βασικό πυλώνα της πολιτικής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.

 

 

Όλες οι εκτιμήσεις οδηγούν σε μεσοπρόθεσμο θετικό ρυθμό μεταβολής του αγροτικού εισοδήματος στην Ελλάδα, γεγονός που αποτελεί πρόκληση αλλά και πρόσκληση για αυξημένη ενασχόληση στον αγροδιατροφικό τομέα, με στόχο την αύξηση της απασχολησιμότητας και του βιοτικού επιπέδου των παραγωγών.

 

 

Είναι γνωστό οτι η Ευρωπαϊκή αγορά προσανατολίζεται πλέον σε αγροτικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, με γεωγραφικό προσδιορισμό και ιδιαίτερα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά. Αναζητά προϊόντα υψηλής θρεπτικής αξίας, προϊόντα που συνδέονται με την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου παραγωγής τους, προϊόντα με συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των υπόλοιπων ομοειδών τους.

 

Η Περιφέρεια μας διαθέτει πληθώρα αγροτικών προϊόντων που καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις των ευρωπαίων και όχι μόνο καταναλωτών. Όλα τα γεωργικά προϊόντα που διακινούνται στην Ε.Ε. ή εξάγονται, διαθέτουν πιστοποίηση ολοκληρωμένης διαχείρισης (Globalgap, Agro 2.1-2.2, Tesco, QS, κλπ), ενώ ταυτόχρονα και τα μεταποιημένα προϊόντα παρασκευάζονται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα (ISO 22000, BRC, IFS).

 

Υπάρχει μεγάλη δραστηριότητα παραγωγής βιολογικών προϊόντων (ρόδια, ακτινίδια, κα.), προϊόντων Ονομασίας Προέλευσης και Γεωγραφικής Ένδειξης (λάδι και ελιά Θάσου, τυρί, κασέρι, κλπ), ενώ ταυτόχρονα οι ετικέτες ελαιολάδου και οίνου τυγχάνουν παγκόσμιας αναγνώρισης και διεθνών βραβείων.

 

Η ερώτηση βέβαια που πλανάται είναι αν αρκούν πλέον αυτά τα προσόντα από μόνα τους να βελτιώσουν την αγοραστική δύναμη των προϊόντων.

 

Οι σύγχρονες πάντως τάσεις της αγοράς συνεπικουρούν και υποδεικνύουν την υιοθέτηση επιπλέον συνεργιστικών στόχων που αποβλέπουν:

 

α) στην ενίσχυση της δικτύωσης και της συνεργασίας των ομοειδών επιχειρήσεων,

 

β) στη δημιουργία cluster επιχειρήσεων και αγροδιατροφική σύμπραξη,

 

γ) στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, με έμφαση στη συσκευασία, μεταποίηση και πιστοποίηση,

 

δ) στη συνεχή εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού,

 

ε) στην αξιοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων επιδότησης

 

στ) στη συμμετοχή των επιχειρήσεων σε προγράμματα “προώθησης αγροτικών προϊόντων”.

 

Η Περιφέρεια Α.Μ.Θ., κατανοώντας τη σημαντικότητα αυτών των εργαλείων, σχεδιάζει και αναπτύσσει εξειδικευμένες δράσεις, προκειμένου να πετύχει ένα παραγωγικό μοντέλο υψηλής αγροτικής ανάπτυξης. 

 

Ξεφεύγοντας από παρωχημένες μελέτες, ημερίδες και συμμετοχή σε εκθέσεις χωρίς σκοπό και στόχο, δημιουργούνται νέοι δρόμοι αποτελεσματικοί και αναπτυξιακοί. Γνωρίζοντας καλά τις απαιτήσεις των καταναλωτών, αλλά και το status quo των διεθνών αγορών, δίνεται νέα ώθηση και δυναμική στην προώθηση των αγροτικών μας προϊόντων.

                                                                                                                               

 

*O Δρ. Σωτήριος Θ. Παπαδόπουλος είναι αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης