Ζητούνται από εταιρία στο Ακροβούνι Καβάλας, εργάτες λατομείου, έως 55 ετών, για μόνιμη απασχόληση.

 

Ο μισθός μπορεί σταδιακά να ξεπεράσει τα 1.500€.

 

Πληροφορίες στο τηλ. 2592024516, κα. Ντέπυ.