Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έδωσε στη δημοσιότητα την απόφαση, με ημερομηνία 3 Αυγούστου 2015, σχετικά με την καταλληλότητα υδάτων κολύμβησης ακτών της Καβάλας.

 

Σύμφωνα με αυτήν, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η κολύμβηση στα θαλάσσια νερά των περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, στις οποίες δεν πληρούνται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της κείμενης νομοθεσίας των νερών κολύμβησης, όπως αυτές αναφέρονται ειδικότερα κατωτέρω:

 

--Σε όλα τα λιμάνια, μόνιμα αγκυροβόλια, ναυπηγεία και διαλυτήρια πλοίων καθώς και σε απόσταση 200 μέτρων εκατέρωθεν αυτών.

 

--Σε ζώνη 200 μέτρων εκατέρωθεν των στομίων εκβολής των αγωγών εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού λυμάτων, και κάθε άλλης παρόμοιας εκβολής, όπως τις εκβολές ποταμών και χειμάρρων σύμφωνα με τις νομαρχιακές αποφάσεις καθορισμού αποδέκτη, όπου τοποθετούνται τοπικές απαγορευτικές πινακίδες

 

--Συνιστάται επίσης η αποφυγή κολύμβησης, για προληπτικούς λόγους, στα θαλάσσια νερά των περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας όπως αυτές αναφέρονται ειδικότερα κατωτέρω

 

1.            Ανατολικά της Ιχθυόσκαλας Καβάλας και μέχρι το ύψος του παιδότοπου Νεφέλες, στην περιοχή Ραψάνης.

 

 2. Ανατολικά του Λιμένα Καβάλας, από την περιοχή του ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ και μέχρι το κέντρο «Μιχάλης»

 

--Σε ζώνη 50 μέτρων εκατέρωθεν των στομίων εκβολής όλων των αγωγών όμβριων και ιδίως μετά από βροχή.

 

--Συστήνεται η κολύμβηση στις ακτές που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Ταυτοτήτων Ακτών Κολύμβησης της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων και παρακολουθούνται με τακτικούς ελέγχους στα πλαίσια διενέργειας σχετικού προγράμματος, σύμφωνα με την (4) σχετική όπως εμφανίζονται στην ιστοσελίδα www.bathingwaterprofiles.gr

 

 Οι Δήμοι των περιοχών κολύμβησης υποχρεούνται να λαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την τήρηση της καθαριότητας στις ακτές κολύμβησης σε συνεχή βάση όπως:

-Τακτική αποκομιδή απορριμμάτων και τοποθέτηση ικανού αριθμού δοχείων συλλογής αυτών.

-Ορισμός υπευθύνου για την τήρηση της καθαριότητας των ακτών και την επισήμανση /αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που θα προκύψουν σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες και αρχές, με την λήψη των κατάλληλων προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 8 της (4) σχετικής.

-Δημιουργία εγκαταστάσεων υγιεινής όπως αποχωρητήρια, αποδυτήρια, ντους κ.α

 

 Επισημαίνεται η ανάγκη σήμανσης, με ευθύνη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στις περιπτώσεις έκδοσης απόφασης ακαταλληλότητας των υδάτων για κολύμβηση , ώστε αφού ενημερωθούν από την Δνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε Καβάλας να τοποθετήσουν απαγορευτικές πινακίδες στα σημεία που κρίθηκαν ακατάλληλα για κολύμβηση. Οι Λιμενικές Αρχές παρακαλούνται για την επιτήρηση των σημείων αυτών, ώστε οι πινακίδες να τοποθετούνται σε κατάλληλα σημεία και να μη καταστρέφονται

Η Δ/νση Δημόσιας Υγείας Π.Ε Καβάλας θα διενεργεί έκτακτους δειγματοληπτικούς ελέγχους του θαλασσινού νερού στις περιοχές κολύμβησης λαμβάνοντας τα κατά περίπτωση κατάλληλα μέτρα σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες για την προστασία της Δημόσιας Υγείας.