Στον Δήμο Καβάλας εντάσσεται ο οικισμός του Νέου Ζυγού Καβάλας. 

 

Πρόκειται για τον οικισμό "παλιννοστούντων", όπως χαρακτηρίζεται από πολλούς. 

 

Η απόφαση της Αποκεντρωμένης Μακεδονίας Θράκης αναφέρει: 

 

«Παραχωρούμε, μεταβιβάζουμε και παραδίδουμε δωρεάν στο Δήμο Καβάλας, σύμφωνα με το στοιχείο 8, τους Κοινόχρηστους Χώρους (Κ.Χ), πλατείες, οδούς, πεζόδρομους, χώρους πρασίνου, χώρους δεξαμενής, χώρους στάθμευσης οχημάτων, χώρους παιδικής χαράς , χώρους εγκαταστάσεων αναψυχής και Κοινωφελείς Χώρους (Κ.Φ.) δρόμους, εγκαταστάσεις, βρεφονηπιακούς σταθμούς, δημοτικά σχολεία, χώρους γυμνασίου, χώρο πολιτιστικού κέντρου, εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού αποβλήτων, χώρων αθλητικών εγκαταστάσεων κλπ.

 

Οι εκτάσεις αυτές εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των Δήμων να τους αξιοποιούν, συντηρούν, καθαρίζουν, εκμεταλλεύονται κλπ) και παραχωρούνται στο Δήμο Καβάλας για δωρεάν χρήση, για 25 έτη, με δυνατότητα 5 ετούς παράτασης ενώ η κυριότητα των εκτάσεων παραμένει στο Ελληνικό Δημόσιο (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης).

 

Η παρούσα δύναται να ανακληθεί, εφ ́ όσον εκλείψουν οι λόγοι που την προκάλεσαν, ήτοι, α) εφόσον δεν γίνει χρήση των εκτάσεων εντός μίας πενταετίας,  ́

 

β) εφόσον δεν χρησιμοποιηθούν για τους λόγους που παραχωρούνται.