Σε εργασίες συντήρησης των αντλιοστασίων αποχέτευσης ακαθάρτων Α4 και Α5 του Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού (Κ.Α.Α.) πόλης Καβάλας και του ΑΚ4 του Κ.Α.Α. Νέας Καρβάλης θα προχωρήσει η ΔΕΥΑ Καβάλας. 

 

Η ανακοίνωση της ΔΕΥΑΚ: 

 

"Ενημερώνουμε τους δημότες του Δήμου Καβάλας ότι την Τετάρτη 26-01-2022 και από ώρα 08:00 έως ώρα 17:00, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού επειγόντων επεμβάσεων επισκευής του Αντλιοστασίου Αποχέτευσης Ακαθάρτων Α5 του Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού πόλης Καβάλας», θα προβούμε σε προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης των αντλιοστασίων αποχέτευσης ακαθάρτων Α4 και Α5 του Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού (Κ.Α.Α.) πόλης Καβάλας και του ΑΚ4 του Κ.Α.Α. Νέας Καρβάλης".

 

Σύμφωνα με την ΔΕΥΑ Καβάλας δεν έχει προγραμματιστεί κάποια διακοπή υδροδότησης.