Στο πλαίσιο του προγράμματος πρόληψης και προστασίας για την αντιμετώπιση του COVID 19 εθελόντριες του παραρτήματος των Γιατροί του Κόσμου Καβάλας επισκέφθηκαν το 24ο δημοτικό σχολείο Καβάλας. 

 

Στην συγκεκριμένη επίσκεψη ενημέρωσαν τα παιδιά της πέμπτης και έκτης τάξης για τις δράσεις της οργάνωσης και παρέδωσαν στην διευθύντρια είδη ατομικής υγιεινής για να διανεμηθούν σε όλα τα παιδιά του σχολείου.