Έπειτα από τις έντονες ανησυχίες των μελών της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ν. Καβάλας σχετικά με τον υποχρεωτικό έλεγχο πιστοποιητικών αλλά και ταυτοπροσωπίας των καταναλωτών, ο δικηγόρος κ. Στράτος Αναστασιάδης κλήθηκε από τη Διοίκηση της ΟΕΒΕΚ να πραγματοποιήσει έρευνα σχετικά με τους ενδεχόμενους «νομικούς κινδύνους» που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και οι υπάλληλοι κατά την διάρκεια των ελέγχων αυτών.

 

Μετά το πέρας της εν λόγω έρευνας ο κ. Αναστασιάδης απεφάνθη πως «κανένας λόγος ανησυχίας δεν συντρέχει για τους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων και τους υπαλλήλους αυτών, μήπως θεωρηθεί ότι κατά την διάρκεια των ελέγχων που έχουν θεσπιστεί παραβιάζουν κάποιους κανόνες δικαίου, ή άλλως διατρέχουν κάποιο νομικό κίνδυνο. 

 

Η πιστή εφαρμογή όσων προβλέπονται στην εκδοθείσα ΚΥΑ, ή όσων παρόμοιων θα εκδοθούν στο μέλλον, εξασφαλίζει ότι η Ελληνική επιχείρηση που έχει πληγεί πολλαπλώς από την πανδημία, δεν θα πληγεί και με άλλους τρόπους»

 

δελτίο Τύπου