Χαμηλή ορατότητα τις τελευταίες ώρες στην πόλη της Καβάλας και σε άλλες περιοχές του νομού κυρίως κοντά σε παράκτιες περιοχές. Ο μηχανισμός δημιουργίας της ομίχλης είναι κατά βάση η λεγόμενη θαλάσσια ομίχλη σύμφωνα με το meteokav.

 

Ας εξηγήσουμε τον κύριο μηχανισμό.

 

Σήμερα είχαμε την κορύφωση της ΄΄θερμής εισβολής΄΄ στην μέση τροπόσφαιρα με αποτέλεσμα να είχαμε μια θεωρητική άνοδο της θεμοκρασίας στις περισσότερες περιοχές.

 

Ωστόσο, η επιφάνεια της θάλασσας λόγω υψηλής θερμοχωρικότητας (πολύ αργές μεταβολές της θερμοκρασίας) παραμένει παραμένει σχεδόν αμετάβλητη θερμοκρασιακά, και σε περιπτώσεις άπνοιας-ασθενών ανέμων επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό και τον άερα πάνω από αυτήν (μέχρι ένα μικρό ύψος).

 

Έτσι η αέρια μάζα αυτή πάνω από την θάλασσα ουσιαστικά έμεινε ανεπηρέαστη από την θερμή εισβολή. Αντίθετα, η θερμοκρασία στα ηπειρωτικά λόγω μικρής θερμοχωριτικότητας του εδάφους εύκολες θερμοκρασιακές μεταβολές) ιδίως μετά τις πρωινές ώρες παρουσίασε σημαντική άνοδο.

 

Έτσι, όταν οι 2 διαφορετικού τύπου αέριες μάζες έρχονται σε επαφή στις ακτές και στο εσωτερικό του κόλπου, παρατηρείται απότομη ψύξη της θερμής ηπειρωτικής άεριας μάζας και όταν η ψύξη αυτή είναι αρκετά μεγάλη είναι πιθανόν η αέρια μάζα να κορεστεί-υγροποιηθεί και να αναπτυχθεί η λεγόμενη θαλάσσια ομίχλη στις θαλάσσιες περιοχές και κυρίως κοντά στις ακτές (καθώς στις ακτές η ανάμειξη των αερίων μαζών είναι εντονότερη).

Επίσης, σήμερα λόγω της θερμής εισβολής ιδίως τις πρωινές ώρες είχαμε δημιουργία ενός έντονο αναστροφικού στρώματος δηλαδή άνοδος της θεροκρασίας πάνω από την επιφάνεια μέχρι ένα ύψος καθώς ο ελεύθερος αέρας επηρεάζεται πολύ περισσότερο από την θερμή μεταφορά στην χαμηλή-μέση τροπόσφαιρα ενώ ο επιφανειακός αέρας επηρεάζεται κατά βάση από την θερμοκρασία του εδάφους που μέχρι να θερμανθεί από τον ήλιο είναι ιδιαίτερα χαμηλή.

 

Έτσι τις πρωινές ώρες είχαμε δημιουργία ενός τέτοιου στρώματος το οποίο δημιουργεί συνθήκες ατμοσφαιρικής ευστάθειας, δυσκολία δημιουργίας ανοδικών ατμοσφαιρικών κινήσεων από το έδαφος καθώς ο ψυχρός αέρας είναι πιο βαρύς.

 

Έτσι, οι ατμοσφαιρικοί ρίποι από την βιομηχανική ζώνη του νομού έμεναν ''εγκλωβισμένες'' πολύ κοντά στο έδαφος και ταυτόχρονα οι συνθήκες υψηλής υγρασίας δεν ευνοούσαν την διάλυση τους. Επιπλέον να τονιστεί ότι τις πρωινές ώρες υπήρξε επικράτηση ανατολικών ασθενών ανέμων που μετέφεραν τους ρίπους αυτούς δυτικότερα και προς την πόλη.

Το δυσσάρεστο είναι ότι τις μεσημβρινές ώρες και μετά κυριάρχησαν συνθήκες άπνοιας ενώ στα παράκτια τμήματα λόγω του μηχανισμού της θαλάσσιας ομίχλης υπάρχει ακόμα αναστροφικό στρώμα, με απότελεσμα πιθανόν ρίποι να συνεχίζουν να παραμένουν σε ατμοσφαιρικές περιοχές κοντά στο έδαφος.

 

Θεωρείται πιθανό λοιπόν η ομίχλη πάνω από την πόλη και από άλλες περιοχές να είναι συνδυασμός του κλασικού μηχανισμού θαλάσσιας ομίχλης αλλά και ατμοσφαιρικών ρίπων γιαυτό οι ευπαθείς ομάδες σε τέτοια ζητήματα είναι καλό να δείξουν την απαραίτητη προσοχή.

 

Πηγή: meteokav