Ερώτηση στη Βουλή προς τους υπουργούς Εργασίας, Οικονομικών και Ενέργειας καταθέτουν βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής για την κατάσταση στα Πετρέλαια Καβάλας σχετικά με τους εργαζόμενους και την Energean

 

Στο επίκεντρο της ερώτησης οι ασφαλείς κανόνες λειτουργίας και η διατήρηση των θέσεων εργασίας

 

Αναλυτικά η ερώτηση των βουλευτών του Κινήματος Αλλαγής:

 

"Όπως γνωρίζετε, στην Καβάλα λειτουργεί η μοναδική επιχείρηση εξόρυξης και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, η Energean Oil & Gas, η οποία εκμεταλλεύεται  το κοίτασμα του Πρίνου/Νότιας Καβάλας.

 

Τον Φεβρουάριο του 2020, στην αρχή της πανδημίας covid-19 και εξαιτίας της πτώσης των διεθνών τιμών πετρελαίου (στα 20$ το βαρέλι), η εταιρεία απευθύνθηκε στο αρμόδιο Υπουργείο και στους εργαζόμενους επικαλούμενη οικονομική ζημιά, την οποία δεν μπορεί να καλύψει, ζητώντας την δική τους συνδρομή.

 

Η εταιρεία ζήτησε δανειακή ενίσχυση αλλά και μείωση του λειτουργικού της κόστους από τους εργαζόμενους.

 

Το Σωματείο των Εργαζομένων ανέλαβε τη δέσμευση για μείωση του λειτουργικού κόστους του εργοστασίου στην Καβάλα από 28 εκατ. ευρώ σε 20 εκατ. Ευρώ ανά έτος. Η ως άνω μείωση υπεδείχθη από τη Διοίκηση του Ομίλου, η οποία διατεινόταν ότι αν επιτυγχανόταν ο στόχος αυτός, θα εξασφαλιζόταν η βιωσιμότητα του εργοστασίου. 

 

Σε όλο αυτό το εσωτερικό πρόγραμμα βοήθειας, οι εργαζόμενοι δέχτηκαν, να μην πληρώνονται υπερωρίες για το 2020, να μην τους παρέχεται φαγητό, να μην υπάρχει λεωφορείο για την μεταφορά του προσωπικού από και προς το εργοστάσιο, να μην αντικαθίστανται οι αποχωρήσαντες το 2020 εργαζόμενοι λόγω συνταξιοδότησης και να καλύπτεται η εργασία τους από τους υπολοίπους (μείον 10 άτομα κατά το 2020), ενώ δέχτηκαν και ποσό 1,5 εκατ. ευρώ να εξοικονομηθεί από τα δώρα του Πάσχα και των Χριστουγέννων και να δοθούν στο σχέδιο βοήθειας (το οποίο τελικά δεν έκανε χρήση η εταιρεία).

 

Αυτό το σχέδιο είχε διάρκεια ενός χρόνου, μετά το πέρας του οποίου θα επανεξετάζονταν οι συνθήκες.

 

Τον Φεβρουάριο του 2021 ο τιθέμενος από την εταιρεία το 2020 στόχος επετεύχθη, ενώ σε αυτό συνέβαλε και η ανάκαμψη της τιμής του πετρελαίου (65$ το βαρέλι). Η τιμή έχει ήδη επιστρέψει σε κανονικά, προ πανδημίας, επίπεδα, ενώ στα μέσα Μαρτίου 2021 εγκρίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενίσχυση της εταιρείας μέσω δανείων ύψους 100 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 90,5 εκατ. ευρώ με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου και 9,5 εκατ. ευρώ με μειωμένη εξασφάλιση από το Ελληνικό Κράτος (άρθ. 40 Ν. 4801/2021), ενώ μόλις πρόσφατα υπήρξε και νομοθετική ρύθμιση για τη δυνατότητα δανειακής κάλυψης και από διεθνή χρηματοπιστωτικό οργανισμό, την Αναπτυξιακή Τράπεζα της Μαύρης Θάλασσας όπως αποκάλυψε στη Βουλή ο Αν. Υπουργός Οικονομικών κ. Σκυλακάκης (άρθρο 83 του ν. 4843/2021). 

 

Ωστόσο με το που γνωστοποιείται η έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ανακοινώνεται από την εταιρεία ότι για να υπογράψει την δανειοδότηση πρέπει οι εργαζόμενοι να δεχθούν σχέδιο αναδιάρθρωσης. Τότε, για πρώτη φορά, η εταιρεία ισχυρίζεται ότι δεν επαρκεί η ενίσχυση και ότι η εταιρεία έχει ζημιωθεί 120 εκατ. ευρώ τα δύο τελευταία χρόνια, ενώ θέτει προϋπόθεση για τη λήψη της δανειακής ενίσχυσης την πλήρη αποδοχή του σχεδίου αναδιάρθρωσης, που περιλαμβάνει:

 

- την εργολαβοποίηση 40 εργαζομένων και την απόλυση άλλων 40 εργαζομένων από την δύναμη των 240 σήμερα μονίμων, μέσω προγράμματος «εθελουσίας»,

 

-την κατάργηση θέσεων εργασίας και τμημάτων,

 

-την αύξηση του ωραρίου εργασίας,

 

-την κατάργηση όλων των καταβαλλόμενων σήμερα επιδομάτων.

 

Έκτοτε και μέχρι σήμερα, έχουν αποχωρήσει 11 εργαζόμενοι με το πρόγραμμα της «εθελούσιας εξόδου», οι οποίοι δεν έχουν αντικατασταθεί.

 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι ανάγκες της επιχείρησης να καλύπτονται από λιγότερους εργαζόμενους, οι οποίοι καλούνται να δουλεύουν σε 12ωρη βάση για συνεχόμενες ημέρες και για μεγάλο χρονικό διάστημα, οδηγώντας τους στην σωματική και ψυχική εξουθένωση.

 

Γνωρίζετε, άλλωστε, πολύ καλά πως ένα απευκταίο ατύχημα σε μια τέτοια μονάδα, όχι μόνο δεν είναι δύσκολο να συμβεί, αλλά αν συμβεί οι συνέπειες θα είναι οδυνηρές. Αυτά τα ατυχήματα, συνήθως συμβαίνουν είτε λόγω της εξάντλησης από τις αδιάκοπες υπερωρίες, είτε από ανειδίκευτο προσωπικό, συνθήκες που δυστυχώς αυτή την στιγμή πληρούνται στην επιχείρηση της Energean Oil & Gas στην Καβάλα. 

 

Η ασφάλεια των εργαζομένων αλλά και της τοπικής κοινωνίας και η προστασία του περιβάλλοντος είναι ζητήματα στα οποία δεν χωρά έκπτωση. Την κύρια ευθύνη για την τήρηση των κανόνων ασφαλείας την έχει η επιχείρηση που εκμεταλλεύεται το κοίτασμα στον Πρίνο, ωστόσο η πολιτεία οφείλει να εποπτεύει και να διασφαλίζει την τήρηση όλων των κανόνων και μέτρων προστασίας των εργαζομένων και του περιβάλλοντος.

 

Επειδή, το Σωματείο Εργαζομένων πρόσφατα κατήγγειλε πως ένας συνάδελφός τους, μετά από συνεχόμενα και εξαντλητικά 12ωρα εργασίας, κατέρρευσε και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, όπου οι θεράποντες ιατροί διέγνωσαν οξεία υπερκόπωση και

 

Eπειδή η Energean Oil & Gas θα λάβει δανειακή ενίσχυση με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου και η στήριξη αυτή δεν έχει ξεκαθαριστεί ότι θα συνοδεύεται από την υποχρέωσή της να διατηρήσει τις θέσεις εργασίας, 

 

Ερωτάσθε κ.κ. Υπουργοί:

 

1. Τι προτίθεστε να κάνετε προκειμένου αφενός να ελέγξετε αν τηρούνται όλοι οι κανόνες ασφαλούς λειτουργίας της επιχείρησης Energean Oil& Gas στην Καβάλα και αφετέρου να εξασφαλίσετε τη συνεχή και αδιάκοπη τήρηση αυτών των κανόνων;

 

2. Τι προτίθεστε να κάνετε προκειμένου να εξασφαλίσετε την διατήρηση των θέσεων εργασίας και των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων της μοναδικής εξορυκτικής βαριάς βιομηχανίας στην Ελλάδα, η οποία για την διασφάλιση της δικής της βιωσιμότητας θα λάβει δανειακή ενίσχυση ύψους 100 εκατομμυρίων Ευρώ με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου;

 

Οι ερωτώντες Βουλευτές,

 

Γιώργος Μουλκιώτης

 

Γιώργος Αρβανιτίδης

 

Κώστας Σκανδαλίδης.