Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μετά την ακραία θεομηνία και τις βιβλικές καταστροφές που έχει υποστεί ο Νομός Έβρου έχει συμβασιοποιήσει έργα και εγκαταστήσει εργολάβους με διαδικασίες κατεπείγουσες και καθαρού χαρακτήρα  (πετυχαίνοντας εκπτώσεις έως 73%)  που αφορούν αποκαταστάσεις κατεστραμμένων αναχωμάτων, ώστε να προστατευθεί η ανθρώπινη ζωή, η περιουσία και τα αγαθά της κοινωνίας. Ταυτόχρονα εκτελούνται παρεμβάσεις για πολλά από τα περίπου 110 ρήγματα αναχωμάτων, για τον ίδιο σκοπό.

               Παρότι από τα μέσα Μαΐου, αφού συνεχίζουμε να βρισκόμαστε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ζητήθηκε με ταχύρυθμες διαδικασίες  η αυτονόητη απόληψη των αναγκαίων υλικών από δανειοθαλάμους για την κατασκευή αναχωμάτων, υπήρξε αρνητική απάντηση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, που ζήτησε νέα ειδική νομοθετική ρύθμιση.

               Ο Περιφερειάρχης ΑΜ-Θ κ. Γιώργος Παυλίδης με σειρά ενεργειών, εγγράφων και παρεμβάσεων ενημέρωσε την Κυβέρνηση ότι η στάση αυτή των αποκεντρωμένων υπηρεσιών της βρίσκεται εκτός των ορίων της λογικής και  του δικαίου αλλά και ότι κινδυνεύουμε  να καταστραφούμε,  αφού ο χειμώνας έρχεται σε λίγο αμείλικτος ενώ οι διαδικασίες χρειάζονται μήνες ή και χρόνια. Ταυτόχρονα  πρότεινε πολύ συγκεκριμένες έννομες λύσεις.

               Ο Περιφερειάρχης δήλωσε σχετικά : "Δεν μας αφήνουν να πάρουμε υλικά για να αποκαταστήσουμε τα άκρως επικίνδυνα ρήγματα στα αναχώματα του Έβρου. Η γραφειοκρατία  κινείται εκτός των ορίων του φυσικού δικαίου και της λογικής. Πρέπει να παρανομήσουμε και πάμε κατηγορούμενοι πολλές φορές για να σώσουμε τον τόπο μας;"