Με έλεγχο αντισωμάτων θα γίνει η επαλήθευση στα πιστοποιητικά όσων εργαζομένων του νοσοκομείου Καβάλας δήλωσαν ότι νόσησαν τον Αύγουστο. 

 

Δέκα πιστοποιητικά νόσησης κατατέθηκαν από το προσωπικό του Νοσοκομείου Καβάλας τον τελευταίο μήνα, όλα μέσα από τις διαδικασίες του Νοσοκομείου.

 

Η διοίκηση του νοσοκομείου προχωρά στην διαδικασία επιβεβαίωσής τους, προκειμένου να μην υπάρξει καμία αμφισβήτηση.