Για τον μήνα Ιούλιο τα ραντεβού, με τους ιατρούς, οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν τακτικό απογευματινό εξωτερικό ιατρείο στο νοσοκομείο Καβάλας, πέραν του τακτικού ωραρίου, στα πλαίσια της ολοήμερης λειτουργίας του νοσοκομείου για τις ακόλουθες ημερομηνίες είναι :