Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος EPAS «Σχολεία Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» και της συμπλήρωσης των 40 χρόνων από την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΕ, η ομάδα EPAS του σχολείου ανέλαβε να αναδείξει την προσφορά της Ευρώπης σε τοπικό επίπεδο και τη συμβολή της στον μετασχηματισμό της πόλης της Καβάλας. Συγκεκριμένα υλοποιήθηκαν οι εξής δράσεις:

 

•          Διαδικτυακή συνέντευξη με την κ. Ιώ Χατζηβαρύτη και την κ. Θάλεια Χωρινού, υπεύθυνες για τα ευρωπαϊκά προγράμματα του Δήμου Καβάλας, με στόχο την πλήρη και έγκυρη ενημέρωση των μαθητών

 

•          Διαδικτυακή εκδήλωση για το προσφυγικό ζήτημα και το ρόλο της Ευρώπης, με τη συμμετοχή των εκπροσώπων του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, κα Κακιλή και κ Χατζηγεωργίου, τις κυρίες Χαρίτου και Γρατζάκη από το Solidarity Now και την υπεύθυνη Συντονίστρια τυπικής εκπαίδευσης των προσφύγων κ. Σιώτη

 

•          Συνεργασία με τους ευρωπαϊκούς φορείς mazi.eu και το Europe Direct Ξάνθης

 

•          Διερεύνηση του ρόλου που διαδραματίζει η ΕΕ στην πόλη μας, αναφορικά με έργα που χρηματοδοτούνται από αυτήν και ταξινόμηση τους σε 4 πυλώνες: έργα Παιδείας, Πολιτισμού, Υποδομής και διαχείριση Προσφυγικού Ζητήματος.

 

•          Δημιουργία εφαρμογής κατάλληλης για κινητά, η οποία εντοπίζει τη θέση του χρήστη καθώς κινείται στον αστικό ιστό της πόλης και εμφανίζει τα πλησιέστερα σ΄αυτόν έργα που έχουν χρηματοδοτηθεί από την Ε.Ε.

 

•          Υλοποίηση project δημιουργίας εικόνων QRcode, τις οποίες μπορεί ο κάθε επισκέπτης της πόλης να σκανάρει με το κινητό του και να αντλήσει πληροφορίες για κάθε συγχρηματοδοτούμενο έργο από την Ε.Ε.

 

•          Συμμετοχή στο πρόγραμμα eTwinning EPAS

 

•          Δημιουργία βίντεο όπου παρουσιάζεται η Καβάλα και τα συγχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε. έργα της

 

•          Δημιουργία ενός blog (https://1lykeiokavalas.blogspot.com/

αφιερωμένο στην Καβάλα, όπου υπάρχει χώρος αποκλειστικά αφιερωμένος στα ευρωπαϊκά θέματα και ενός info point στην ιστοσελίδα του σχολείου μας

 

             http://1lyk-kaval.kav.sch.gr/10festival/

 

•          Διεξαγωγή ενδοσχολικής έρευνας που βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και έχει σαν σκοπό να ανιχνεύσει το επίπεδο των γνώσεων των μαθητών σχετικά με την ΕΕ. Τα αποτελέσματα της θα κοινοποιηθούν στην ιστοσελίδα του σχολείου.

 

(δελτίο Τύπου)