Η Ελευθερούπολη και το Παληό φαίνεται πως περιλαμβάνονται στα σχέδια του ΔΕΣΦΑ για επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου. 

 

Η «Έγκριση του Προγράμματος Ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) για την περίοδο 2021-2030» δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ. 

 

Το έργο αφορά την εγκατάσταση σταθμού στον χώρο του βανοστασίου της Καβάλας για την τροφοδότηση με φυσικό αέριο της πόλης της Καβάλας, του Παληού και της Ελευθερούπολης.

 

Το Σεπτέμβριο του 2021 αναμένεται η λειτουργία του σταθμού. 

 

Σύμφωνα με το ΦΕΚ προβλέπεται: Εγκατάσταση Μ/R Καβάλας. Το έργο αφορά στην εγκατάσταση ενός σταθμού Μ/R 70/19 bar στο χώρο του βανοστασίου της Καβάλας με σκοπό την τροφοδότηση της πόλης της Καβάλας και των παρακείμενων πόλεων Παλιό και Ελευθερούπολη. Η ΡΑΕ έχει εγκρίνει την ανάπτυξη δικτύου διανομής στον Δήμο Καβάλας από τον Διαχειριστή ΔΕΔΑ Μ.Α.Ε. και ο προγραμματισμός του έργου συγχρονίζεται με τον προγραμματισμό της ανάπτυξης του δικτύου διανομής, οι εργασίες του οποίου θα ξεκινήσουν τον Ιούλιο 2021. Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις στο σχεδιασμό του έργου.