Σε αναστολή μπαίνουν τμήματα σχολείων στην Καβάλα εξαιτίας κρουσμάτων κορωνοϊού. 

 

Πιο συγκεκριμένα αναστέλλεται η λειτουργία: 

 

18ο Νηπιαγωγείο Καβάλας: Αναστολή λειτουργίας του 1ου τμήματος. 

 

21ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας: Αναστολή λειτουργίας της Α’ τάξης. 

 

Γυμνάσιο Νέας Περάμου: Αναστολή λειτουργίας Α2 τμήματος.