Το μήνυμα για το 2021 και οι ευχές από τους μητροπολίτες Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου Στέφανο και ο Ελευθερουπόλεως Χρυσόστομο. 

 

 

Μητροπολίτης ΦΝΘ Στέφανος:

 

Έφθασε και πάλι το σύνορο της μεταφοράς μας στον και­νούργιο χρόνο 2021, η πρώτη του μηνός Ιανουαρίου που ήδη επλησίασε και μας αγγίζει. Μια στιγμή που αποτελεί για όλους εμάς τους ζωντανούς επάνω στη γή μας, μέσα στην ατερμάτι­στη ροή του χρόνου που δημιούργησε ο δημιουργός των πάντων ο άγιος Τριαδικός Θεός μας, μια μοναδική αναφορά για τα όσα ζήσαμε κατά το προηγούμενο έτος 2020 και για τα όσα έρχονται στο νέο έτος 2021.

 

Μια αναφορά που μάς προσφέρει την ευκαι­ρία να αισθανθούμε τα πολλά λάθη μας που επράξαμε σαν αν­θρω­ποι αδύναμοι και ταλαιπωρημένοι από την αμαρτία και την αφροσύνη μας κατά την προηγουμένη περίοδο της ζωής μας, ό­πως επίσης και να αντιληφθούμε πόση μεγάλη σημασία έχει η ζωή και πόση μεγαλύτερη αξία έχει η πνευματική μας ασφάλεια και σταθερότητα. Το παρόν έτος αφιερώνομε στην «ΕΛΕΥΘΕ­ΡίΑ».

 

Ἑορτάζομε μάλιστα εφέτος και την συμπλήρωση δια­κοσί­ων (200) ετών από την έναρξη της ένδόξου Ελληνικής Επανα­στάσεως του 1821 για την ελευθερία μας από τον τουρκικό ζυγό της εποχής εκείνης, που βασίσθηκε στην θυσία του ἱερού μας κλήρου και του ευσεβούς Ελληνικού λαού, γεγονός το οποίο δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε και το οποίο χρειάζεται να προσφέρωμε πάντοτε σαν πρότυπο για τις νέες γενηές. Παρ΄ όλα όμως τα 200 χρόνια της ελευθερίας ημών των Ελλήνων, οι ζωές μας σήμερα είναι δυστυχώς σκλαβωμένες στα πάθη μας, και ο φόβος συν­έχει τις κοινωνίες των διαφόρων λαῶν, όπως συμβαίνει και στην πατρίδα μας.

 

Δυστυχώς η περίοδος στην οποία επιζούμε είναι σκε­πασμένη από ένα μεγάλο σύννεφο δυσκολίας λόγῳ της θα­νατηφόρου α­σθε­νείας η οποία επικρατεί και η οποία ήταν άγνω­στη στον κόσμο μας ακριβώς ένα χρόνο πιο πρίν την παραμονή της πρωτοχρονιάς του 2020.

 

Η δυσκολία επιτείνεται περισσότερο όταν κάθε νοήμων αν­θρωπος διαπιστώνει καθημερινώς ότι τα όσα συμβαίνουν και δια­δίδονται κυρίως από το διαδίκτυο εντελώς ανεύθυνα από κά­ποιους, προκαλούν σύγχυση και αμφιβολία για την αντιμετώ­πιση του επικειμένου κινδύνου για την ζωή μας. Και αυτό το γεγονός αποτελεί την μεγάλη πρόκληση στο να αποφασίσωμε επι τέλους τί ακριβώς αναζητούμε.

 

Την υγίεια ή την ασθένεια; Την ενότητα ή τον διχασμό; Την γαλήνη ή την σύγχυση; Την έξ­οδο από την σκλαβιά ή την καταστροφή; Την ζωή ή τον θάνατο; Τα διλήμματα αυτά προσδιορίζουν την σοβαρότητα και την ευ­θύ­νη που πρέπει να έχωμε όλοι εμείς και ιδίως οι χριστιανοί ορ­θό­δοξοι απέναντι στα όσα συμβαίνουν. Τα της ιατρικής επιστή­μης και θεραπείας ορίζονται και μάλιστα ορθώς από τους ια­τρούς και τους νοσηλευτές, τους ανθρώπους της υγιείας, οι οποί­οι αυτοί την περίοδο κυριολεκτικώς έχουν θυσιασθεί στην υπη­ρε­σία και την διακονία των συνανθρώπων τους.

 

Γράφει ο σοφός Σειράχ στην Παλαιά Διαθήκη: «Να αποδίδης στο γιατρό τις τιμές που του ανήκουν, γιατί κι αυτόν ο Κύριος τον έχει ορί­σει στο λειτούργημά του. Ο Ύψιστος δίδει στο γιατρό τη γνώση να γιατρεύη. και με δώρα τον ανταμειβει ο βασιληάς. Τον γιατρό η ικανότητά του τον αναδεικνύει, και προκαλεί τον θαυμασμό σπουδαίων ανδρών. Ο Κύριος εδημιούργησε τα φάρμακα από την γή και ο άνθρωπος που έχει φρόνηση δεν θα διστάση να τα χρησιμοποιήση. Μήπως από ένα κομ­μά­τι ξύλο δεν εγλύκανε κάποτε το νερό, ώστε να μάθουν ό­λοι του Κυρίου την δύναμη;

 

Αυτός έδωσε στους ανθρώπους την ικανότητα να γνωρίζουν αυτά τα φάρμακα, ώστε να τον δοξάζουν με τα έργα του τα θαυμαστά. Με αυτά γιατρεύει ο γιατρός και απαλύνει τον πόνο. Με αυτά και ο φαρμακο­ποι­ός κάνει τα μίγματα. Με αυτόν τον τρόπο συνεχίζει ο Κύριος το δημιουργικό του έργο και στους ανθρώπους την υγίεια δί­νει επάνω στη γή. Παιδί μου τις αρρώστιες σου μην τις παρα­μελής, αλλά στον Κύριο να προσεύχεσαι και αυτός θα σε γιατρέψει. Παράτησε την αδικία, κάνε το σωστό, και από την αμαρτία την καρδιά σου να καθαρίζης…

 

Έπειτα να καλέσης τον ιατρό, γιατί ο Κύριος τον έχει ορίσει στο λειτούργημά του. και να μη φύγη από κοντά σου γιατί σού είναι χρήσι­μος. Εξ άλλου υπάρχουν περιπτώσεις που η θεραπεία σου ευ­ρίσκεται στα χέρια των ιατρών. Αλλά και αυτοί στον Κύριο θα προσευχηθούν για να μπορέσουν να ανακουφίσουν και να θεραπεύσουν τον πόνο ή και να σώσουν μια ζωή» (Σοφ. Σειράχ 38, 1-14). Με τα παραπάνω λόγια καθίσταται σαφές το ότι η Εκκλησία μας αποδίδει την πρέπουσα αξία και ευγνωμοσύνη προς τους ιατρούς και τους φαρμακοποιούς, γεγονός το οποίο και έχομε επισημάνει πολλές φορές κατά την περίοδο αυτή. Πώς όμως θα ξεφύγωμε από την σκλαβιά του θανάτου και θα οδηγη­θούμε στην ελευθερία;

 

Γράφει ο απόστολος Παύλος: «Ο Χρι­στός, μάς απελευθέρωσε για να είμαστε ελέυθεροι. Παραμέ­νετε, λοιπόν, σταθεροί στην ελευθερία και μη ξαναμπαίνετε κάτω από τον ζυγό της δουλείας» (Γαλ. 5,1). Ποιάς δουλείας όμως; Της δουλείας στα πάθη μας, στην άγνοιά μας, στα λάθη μας, στους φόβους μας, στους διχασμούς μας, στους πολέμους μας, στις καταστροφικές μας συμπεριφορές απέναντι στον συν­άν­θρω­πό μας, στις κακίες μας, στις επικίνδυνες παρεμβάσεις μας στο περιβάλλον μας.

 

Εμείς είμεθα ως άνθρωποι υπεύθυνοι για την κατάσταση στην οποία έχομε περιέλθει, και εμείς έχομε προκαλέσει και αυ­τή την επικίνδυνη αρρώστια, γι΄ αυτόν τον λόγο και είναι άμεση η ανάγκη να διώξωμε αμέσως από επάνω μας την σκλαβιά αυτή του θανάτου και να απευθύνωμε την προσευχή μας προς τον Κύ­ριό μας Ἰησού Χριστό για να αναζητήσωμε την αληθινή ε­λευ­θερία στην ενότητα και στην μεγάλη προσπάθεια που κάνο­με όλοι εμείς ενωμένοι για την αντιμετώπιση της φοβερής αυτής πανδημίας με όλες τις δοκιμασμένες ιατρικές και φαρμακευτι­κές παρεμβάσεις, κυρίως όμως να επιστρέψωμε με όλες τις πνευ­μα­τικές δυνάμεις μας στην πίστη μας προς τον Χριστό και να μετανοήσωμε ειλικρινώς για τα σφάλματά μας για να οδηγη­θούμε στην πραγματική ελευθερία που βιώνεται ἀληθινά μέσα στην ἁγία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας.

 

Τα παρακάτω λόγια του Ἀποστόλου Παύλου να αποτε­λούν την συνεχή ενθύμηση και να μάς ενισχύουν στην ελπίδα μας για το μέλλον και την πρόοδο των παιδιών μας : «Εμείς όμως σαν άνθρωποι της ημέρας, ας είμαστε νηφάλιοι φο­ρών­τας την πίστη και την αγάπη για θώρακα και την ελπί­δα της σωτηρίας για περικεφαλαία… Γι΄ αυτό να ενισχύετε και να βοηθάτε ο ένας τον άλλο, όπως άλλωστε το κάνετε» (Α’ Θεσ. 5, 8-11).

 

ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ, ΜΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑ, ΧΩΡΙΣ ΦΟΒΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΘΗ.

 

Με εγκάρδιες πατρικές ευχὲς και ευλογίες

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ Ο ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ & ΘΑΣΟΥ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ

 

Μητροπολίτης Ελευθερουπόλεως Χρυσόστομος:

 

Κατ’ ἀρχάς εὔχομαι σέ ὅλους σας ἡ νέα χρονιά, πού μόλις ἀνέτειλε στόν ὁρίζοντα τοῦ χρόνου καί τῆς ἱστορίας, νά ἔχει τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ καί νά κυλήσει εἰρηνικά, χωρίς τίς στενοχώριες τῆς προηγούμενης χρονιᾶς. Ἄς ἔλθει ὁ καινούργιος χρόνος μέ ἡμέρες καλύτερες φέροντάς μας τήν ὑγεία καί τή γαλήνη τῆς ψυχῆς. Εἴθε ὁ ἀγώνας τῶν ἰατρῶν μας νά ἔχει τά καλύτερα ἀποτελέσματα καί τά ἐμβόλια καί τά φάρμακα πού μᾶς ἔφερε νά ἀποδιώξουν τόν πανικό καί τήν ἀγωνία ἀπό ὅλη τήν ἀνθρωπότητα.

 

Μακάρι νά μπορέσουμε ὅλοι μας νά ποῦμε μέ ἀνακούφιση: «Θεέ μου μᾶς δοκίμασες, μᾶς ἔκαψες στό καμίνι τοῦ πόνου, ὅπως πυρώνεται καί καίγεται τό ἀσήμι. Διήλθομεν διά πυρός καί ὕδατος καί ἐξήγαγες ἠμᾶς εἰς ἀναψυχήν» (Ψαλμός 65,10.12), μέ ἁπλά λόγια: Εὐτυχῶς πέρασε ἡ δοκιμασία καί ἐπανῆλθε καί πάλι ἡ κανονικότητα στή ζωή μας.

 

Ἀλλά μέ τήν εὐκαιρία αὐτή τῆς ἐπικοινωνίας μας θά ἤθελα νά σᾶς ὑπενθυμίσω ὅ,τι σᾶς ἔγραφα τήν περασμένη Πρωτοχρονιά. Ὅ,τι σᾶς ἔγραφα τότε μαζί μέ τίς εὐχές μου εἶχε σχέση μέ ἐκεῖνο πού μᾶς ἔγραψε ὁ Ἀπόστολος Παῦλος καί ἔχει σχέση μέ τό χρόνο. Μᾶς εἶπε ὁ Ἀπόστολος τοῦ Θεοῦ φωτιζόμενος ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα: «ἐξαγοραζόμενοι τόν καιρόν, ὅτι αἱ ἡμέραι πονηραί εἰσιν» (Ἐφεσίους 5,16). Δηλαδή νά προσέξουμε τό χρόνο πού μᾶς δίνει ὁ Θεός, νά τόν ἐκμεταλλευτοῦμε καταλλήλως. Διότι, πρόσθεσε, οἱ ἡμέρες εἶναι πονηρές. Καί σᾶς ἐξηγοῦσα τότε στήν Πρωτοχρονιάτικη Ἐγκύκλιο τοῦ 2020, ὅτι πονηρές ἡμέρες σημαίνει, ὅτι ὁ χρόνος δέν εἶναι πάντοτε δικός μας. Ὅπως πάντοτε δικός μας, φίλος μας δέν εἶναι ὁ πονηρός ἄνθρωπος.

 

Σήμερα ὁ χρόνος εἶναι φιλικός μαζί μας. Αὔριο μπορεῖ νά καταντήσει ἐχθρός μας. Δυστυχῶς αὐτό συνέβη πέρυσι. Ὁ χρόνος τῆς ζωῆς μας ἔγινε ἐχθρικός. Μᾶς ἔκλεισε μέσα. Μᾶς ἔδεσε τά χέρια. Νέκρωσε τή ζωή. Μόνο ὅσοι εἶχαν ἰσχυρή θέληση δέν κάμφθηκαν καί δέν τούς ἀκινητοποίησε ἡ θλίψη καί ἡ κατάθλιψη, ἡ ἀδράνεια καί ἡ ἀπραγμοσύνη. Γιά τίς ἐργασίες καί τή δραστηριότητα σχεδόν ἦταν χαμένος χρόνος.

 

Ἄς ἀποτελέσει τοῦτο δίδαγμα ζωῆς γιά ὅλους μας. Ἕως ὅτου ἔχουμε τήν ὑγεία μας ἄς μή ἀφήνουμε νά χάνεται καί νά φεύγει ἄσκοπα ὁ χρόνος τῆς ζωῆς μας. Μᾶς τό εἶπε περίπου, ἔμμεσα καί ὁ Κύριός μας. Ἐργάζεσθε ἕως ὅτου εἶναι ἡμέρα. Ἔρχεται νύχτα, πού δέν θά μπορεῖτε νά ἐργασθεῖτε… ( Ἰωάν.9,4). Νύχτα εἴχαμε, ἀγαπητοί ἀδελφοί, τήν περασμένη χρονιά. Νύχτα ἀγωνίας καί πόνου. Ἐφέτος τό 2021 ἄς ἀνατείλει καί πάλι ἡ ἡμέρα. Τό φῶς τῆς ζωῆς καί τῆς χαρᾶς, τῆς δημιουργίας. Αὐτό εὐχόμαστε ἐγκαρδίως.

 

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. Χωρίς τόν ἐφιάλτη τῆς ἀσθένειας.

 

Ευχέτης σας

 

Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ