Η Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας - Θράκης / Περιοχής Καβάλας του ΔΕΔΔΗΕ (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας – Θράκης / Περιοχής Καβάλας (Έδρα), που εδρεύει στο Δήμο Καβάλας. Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 12/12/2020 έως και 23/12/2020.

Δείτε εδώ την προκήρυξη 

έντυπο αίτησης εδώ